FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Om FNF Haugalandet

FNF Haugalandet består av foreninger og grupper med tilhold og virke på Haugalandet. Følgende er med:

 

Haugesund Turistforening (HT)

Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening (HOJFF)

HIL Orientering

Haugesund Kajakklubb

Norsk Ornitologisk Forening Haugalandet lokallag

Haugalandet KFUK-KFUM Speidere

 

Arbeidsutvalget består av representanter fra disse foreningene. Møter holdes 2 - 3 ganger i året alt etter saker og behov. I tillegg arrangeres  temamøter og politiske møter.

 

Leder av arbeidsutvalget i 2018 er Sven Oscar Larsen, Haugesund Turistforening