Hva skjer?

FNF Haugalandet møtte mandag 29. august. Følgende saker ble tatt opp:

- Byheiene og mulig kommunedelplan for området

- Kartlegging og verdsetting av Byheiene

- Politisk arrangement på Friluftslivets dag

- Utsira II vindkraftverk - møte i samrådsgruppe 

 

 

Datoer for møter i FNF Haugalandet framover legges ut her.