Hva skjer?

Neste møte i FNF Haugalandet blir mandag 4. september, 2017.

Dette blir et felles møte med styret i FNF Rogaland.

 

Følgende er innkalling og referat fra de siste møtene:

 

FNF-Haug agenda 24 april 2017 

FNF Haugalandet referat aug 2016 

FNF-H møteinnkalling august 2016 

FNF Haugalandet møtereferat mars 2016 

FNF-H møteinnkalling mars 2016 

FNF-Haug møte m bystyre repr 20 jan 2016 

 

Referater og innkallinger fra 2015 og 2014: