Hva skjer?

Følgende var agenda for siste møte. Referat kommer.

FNF Haugalandet agenda 3 okt 2018

 

Møte i FNF Haugaland våren 2018 ble holdt sammen med FNF Rogaland styre.

 

Følgende referat fra møter i 2016 og 2017:

 

FNF-R referat styremøte + Haugalandet AU møte 4 sept 2017

FNF Haugalandet referat april 2017

FNF Haugalandet referat aug 2016 

FNF Haugalandet møtereferat mars 2016 

FNF-Haug møte m bystyre repr 20 jan 2016 

 

Referater og innkallinger fra 2015 og 2014:

Saker og høringsuttalelser

Saker som behandles av FNF Rogaland, f.eks. vindkraftsaker, finnes under siden, uttalelser.

 

Følgende er noen av sakene som FNF Haugalandet har behandlet i det siste.

 

FNF-R innspill til kommuneplan for Haugesund kommune

FNF-R innspill til kommuplanens arealdel

 

FNF Høringsuttalelse - landbruksveg til Kringsjåhytta

HT Høringsuttalelse om Kringsjåveg 2015

FNF Haugalandet klage på vedtak - vei til Kringsjahytta

 

FNF Rogaland høring Utsira II melding

Flere vindkraftsaker legges ut under FNF Rogaland sine temasider

 

FNF Haugalandet samarbeider med FNF Hordaland om enkelte saker:

Høringsuttalelse til melding_Ryvarden&Sveio vindkraftverk_Sveio - FNF

Merknad til foreslått utgreiingsprogram for Sveio Vindkraftverk og  Ryvarden Vindkraftverk (2) FMHo