Saker og høringsuttalelser

Saker som behandles av FNF Rogaland, f.eks. vindkraftsaker, finnes under siden, uttalelser.

 

Følgende er noen av sakene som FNF Haugalandet har behandlet i det siste.

 

FNF-R innspill til kommuneplan for Haugesund kommune

FNF-R innspill til kommuplanens arealdel

 

FNF Høringsuttalelse - landbruksveg til Kringsjåhytta

HT Høringsuttalelse om Kringsjåveg 2015

FNF Haugalandet klage på vedtak - vei til Kringsjahytta

 

FNF Rogaland høring Utsira II melding

Flere vindkraftsaker legges ut under FNF Rogaland sine temasider

 

FNF Haugalandet samarbeider med FNF Hordaland om enkelte saker:

Høringsuttalelse til melding_Ryvarden&Sveio vindkraftverk_Sveio - FNF

Merknad til foreslått utgreiingsprogram for Sveio Vindkraftverk og  Ryvarden Vindkraftverk (2) FMHo