Hva skjer?

Haugesund kommune har lagt ut forslag til Naturmangfoldplan på høring fram til 20. april

 

Kommunen inviterer til høringsmøte 5. april kl. 19 på Gamle Slakthuset.

 

Følgende referat fra de siste møtene:

 

FNF-R referat styremøte + Haugalandet AU møte 4 sept 2017

FNF Haugalandet referat april 2017

FNF Haugalandet referat aug 2016 

FNF Haugalandet møtereferat mars 2016 

FNF-Haug møte m bystyre repr 20 jan 2016 

 

Referater og innkallinger fra 2015 og 2014:

Saker og høringsuttalelser

Saker som behandles av FNF Rogaland, f.eks. vindkraftsaker, finnes under siden, uttalelser.

 

Følgende er noen av sakene som FNF Haugalandet har behandlet i det siste.

 

FNF-R innspill til kommuneplan for Haugesund kommune

FNF-R innspill til kommuplanens arealdel

 

FNF Høringsuttalelse - landbruksveg til Kringsjåhytta

HT Høringsuttalelse om Kringsjåveg 2015

FNF Haugalandet klage på vedtak - vei til Kringsjahytta

 

FNF Rogaland høring Utsira II melding

Flere vindkraftsaker legges ut under FNF Rogaland sine temasider

 

FNF Haugalandet samarbeider med FNF Hordaland om enkelte saker:

Høringsuttalelse til melding_Ryvarden&Sveio vindkraftverk_Sveio - FNF

Merknad til foreslått utgreiingsprogram for Sveio Vindkraftverk og  Ryvarden Vindkraftverk (2) FMHo