Egersund vindkraftverk - FNF påklager NVE sitt vedtak

Fem organisasjoner har påklaget NVE sin konsesjon til Egersund vindkraftverk. Vedlagt er FNF sin felles klage og  Ornitologisk forening i Rogaland sin klage som ble sendt på vegne av dem og Naturvernforbundet i Rogaland.

Egersund vindkraftverk - klage fra FNF Rogaland.doc
Egersundvindkraft201211[1] Klage fra NOF.doc

Les mer... ]

Vindkraft - artikler og nyttige linker

FNF Rogaland legger nå ut linker til artikler og andre nyttige ressurser om vindkraft i menyvalg Saker; Vindkraft; Artikler - linker. Sjekk denne med gjevne mellomrom. Flere grasrotsgrupper mobiliseres og de som kjenner til FNF, sender oss informasjon. Organisasjonene og FNFene i hvert fylke er også gode ressurser og videreformidler til hverandre. Linker kan gå ut på dato - dersom du finner noe interessant, kan det være lurt å lagre eller skrive ut artikkelen.
Den Norske Turistforening sin blogg om vindkraft er et godt eksempel.

Vindkraft - medieoppslag med organisasjonene

~IMG_7104.JPG

FNF-Rogaland ønsker å sette mer fokus på vindkraft og få noen sannheter fram i media. I juni inviterte vi NRK med til Høg-Jæren. Den første reportasjen ble fulgt videre opp av både NRK og TV Vest. I løpet av sommeren har også avisene kommet på banen - både for og imot flere møller.

Debatten om behovet for vindkraft på land er i gang igjen. Det er på tide.

Like før valget, debatterte FNF koordinator og Senterpartiets Geir Pollestad direkte på NRKs lokale nyheter.

Konsekvensutredning for Bukkanibba og Døldarheia vindkraftverk i Vindafjord kommune

Høg-Jæren Energipark - FNF krav om anleggsstans i hekkesesong

Klage til NVE på konsesjoner gitt i Fylkesdelplanens nei-områder

Fylkesdelplan for vindkraft

FNF-Rogaland sendte en felles uttalelse. Noen av organisasjonene sendte i tillegg egne kommentarer. Et par av disse følger her.
HØRING-PLAN-VINDKRAFT.doc
Høring Vindkraft vår 07-Friluftsrådet Vest.doc
NJFF Rogaland Høring-vindkraft.doc