Årsmøte 2014

Årsmøte 2014 kopi

Fredag 14. mars arrangerte FNF Nordland ei åpen temasamling med fokus på tilrettelegging av friluftsliv, og lørdag 15. mars ble årsmøtet avholdt.

 

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2014

Temasamling 14. mars 

Årets tema var Tilrettelegging for friluftsliv - anlegg og aktivitet.

Program Temasamling 

 

Presentasjoner:

Spillemidler tilpasset utfordringer og behov - Roar Blom, Nordland Fylkeskommune 

Tilretteleggingsbehovet - Gisle Sæterhaug, FNF Nordland

 

 

Årsmøte 2014 

Årsmøtedokumentene legges ut fortløpende

Program og saksliste årsmøte 2014

 

Årsmøtedokumenter: 

Årsmelding 2013 

Aktivitetskalender 2013 

Regnskap 2013 

Arbeidsplan 2014 

Budsjett 2014 

 

 

Reiseregning: 

FNF Nordland dekker reise og opphold for inntil 2 deltakere fra hver medlemsorganisasjon.

Reiseregning FNF Nordland