Motorferdsel i utmark - lokal forvaltning av snøskutertraseer

Vil ro og stillhet i fjell og utmark fremdeles være en kvalitet ved norsk friluftsliv dersom det åpnes for at kommunene selv skal bestemme praksis for bruk av snøskuter?