Seminar om flerkulturelt friluftsliv

Sett av tirsdag 18. juni til et dagseminar om flerkulturelt friluftsliv i Bodø. Få et innblikk i arbeidet som legges ned i kommunen og hos frivillige organisasjoner, og bli inspirert til å starte aktiviteter og samarbeidstiltak lokalt.

Evalueringsrapport Tur- og treningskompis

Prosjektet er evaluert og her er evalueringsrapporten!

Idèhefte fra Nordland fylkeskommune

tilflyttingprosjekt NFK

Nordland Fylkeskommune har laget et idèhefte fra prosjektet "Tilflytting og rekruttering fra utlandet".

 

I heftet er det samlet gode eksempler og erfaringer, blant annet FNF Nordlands prosjekt "Integrering gjennom friluftsliv".

Aktiv nær deg

Vestvågøy kommune og Forum for natur og friluftsliv i Nordland (FNF) med frivillige lag og foreninger ønsker å senke terskelen for å være aktiv og bidra til at enda flere kommer seg ut i naturen og i fysisk aktivitet i de daglige gjøremål. Rekrutering av "turkompiser" i nærmiljøområder blir et avgjørende tiltak i prosjektet.

FNF Nordlands folkehelsearbeid

FNF Nordland skal jobbe for å fremme friluftsliv og folkehelse i alle sammenhenger. Det gjennomføres derfor flere prosjekter som skal skape aktivitet i fylket. I tillegg til organisasjonenes aktivitetskompetanse skal det også være et utviklingsarbeid i organisasjonene for å få flere inaktive til å bli mer aktive.

 

Utfordringene for det helsefremmende og forebyggende arbeidet er i vår del av verden i stor grad knyttet til livsstilsfaktorer. Det viktigste folkehelsearbeidet skjer lokalt. Hovedfokuset må derfor rettes mot lokale arenaer. I dette arbeidet vil sterke allianser være en forutsetning for å lykkes. FNF Nordland har derfor etablert et godt samarbeid med blant andre Nordland Idrettskrets, Valnesfjord Helsesportsenter og kommuner i fylket.

 

FNF Norldands folkehelsearbeid lar seg gjennomføre som følge av en samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune. Det er en forpliktende avtale der formålet med avtalen er å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om videreutvikling og gjennomføring av folkehelsearbeidet i Nordland. Avtalen skal bidra til å fremme folkehelsen for befolkningen i Nordland.

 

En stor takk til Nordland fylkeskommune som støtter opp om frivillige organisasjoners arbeid for å fremme friluftsliv og folkehelse i fylket.Logo_nfk_300dpi

 

 

 

Tur- og treningskompis

T&T Nordland

Prosjektet "Tur- og Treningskompis" er startet opp av Nordland idrettskrets og drives i samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv og Valnesfjord Helsesportsenter. Nordland fylkeskommune og Gjensidige Stiftelsen bidrar med finansiering.

Integrering gjennom friluftsliv

Prosjektet «Integrering gjennom friluftsliv» startet opp i 2013 med målsetning om å styrke de frivillige organisasjonenes arbeid med å inkludere personer med innvandrerbakgrunn i friluftsliv.