Tilskudds- og søknadsmuligheter 2019

Frivillige lag og organisasjoner kan i disse dager søke tilskudd til prosjekter og tiltak.

Organisasjonene leverer et stort og variert aktivitetstilbud til Nordlands innbyggere. I tillegg til en formidabel dugnadsinnsats fra organisasjonenes medlemmer kreves det også midler til å drive fram aktivitetene. I denne sammenheng har FNF Nordland lagd en oversikt over søknadsmuligheter som vil kunne forenkle organisasjonenes arbeid med finansiering av nye prosjekter og aktiviteter.

 

Tilskuddsordninger og søknadsmuligheter for natur- og friluftslivsorganisasjonene i Nordland

 

Lykke til!