Fellesmøter

IMG_0071

FNF Telemark avholder et årlig fellesmøte for alle tilsluttede organisasjoner. Det kan også arrangeres andre fellesmøter eller samlinger ved behov.

 

Innkalling og referater til disse møtene finnes her.

Fellesmøte 2017

Innkalling og referat fra fellesmøtet i FNF Telemark 2017

Møtedato: 21.februar

 

INNKALLING m/saksliste 

 

REFERAT 

 

 

Fellesmøte 2015

Innkalling og referat fra fellesmøtet i FNF Telemark 2015:

 

INNKALLING 

 

REFERAT 

Fellesmøte 2014

Innkalling og referat fra fellesmøtet i 2014:

 

INNKALLING

 

REFERAT