Vett og viten

~JiTT-ugle-gif.gif

 

På disse sidene ligger det diverse informasjon og kunnskap som omhandler natur og friluftsliv.  

Naturbase

~000004C4.jpg
Miljødirektoratet har registrert data om natur og friluftsliv i en kartbasert database som heter Naturbase. For innsyn klikk her

Faktaark om naturforvaltning

~Naturforvaltning_faktaarkbilde.JPG
Dette er en serie med ark (eller samlet som e-bok), som skal gjøre det enkelt å få grunnleggende kunnskaper om viktige saksområder som berører natur- og friluftslivsinteresser. Sentrale temaer er blant annet de nye lovene for arealforvaltning, som kom i 2009; naturmangfoldloven og plandelen av plan- og bygningsloven. Se link til fakta arkene her.

Vannforvaltning

~vann.jpg
Informasjon om EU`s vanndirektiv og vannforvaltning i Norge finner du her.
 
Behjelpelige faktaark om lokal vannforvaltning i Norge finner du her.

Film om naturmangfoldloven

~film om naturmangfoldloven bilde.JPG
FRIFO har i samarbeid med MD laget en liten informativ film om naturmangfoldloven. Denne finner dere her.

Miljøstatus i Troms

~miljøstatus.jpg
Miljøstatus i Troms gir deg oppdatert informasjon om miljøets tilstand og utvikling. Sidene redigeres av Fylkesmannens miljøvernavdeling.
For innsyn klikk her

Artsdatabanken

~artsdatabanken1.jpg
Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. Den viktigste oppgave er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper. I Artsdatabanken ligger informasjon om rødlista og rødlisteartenes status. Her ligger også faktaark om flere av rødlisteartene.
For innsyn klikk her.

Inngrepsfrie områder (INON)

000004C4.gif
Dette er en link til database over inngrepsfrie naturområder i Norge. Her kan du se hvilke områder i Norge (unntatt Svalbard og Jan Mayen) som ikke er berørt av tyngre tekniske inngrep. Innsynsløsningen er tilrettelagt for Internett av Miljødirektoratet. For innsyn klikk her.

Publikasjoner fra Miljødirektoratet

~DN.gif
 
På Miljødirektoratet sine hjemmesider ligger det mesta av MDs brosjyremateriell og fagrapporter som omhandler natur og miljø.
 
Oversikt over Norges nasjonalparker finner du her.

Fjellvettregler, Skredvettregler og Solvettregler.


Les mer... ]

Finnmarksloven

I forbindelse med Finnmarksloven har Justis- og politidepartementet gitt ut en brosjyre med informasjon om dette.
finnmarksloven.pdf

NVE publikasjoner

NVE logo.GIF
Norges Vassdrags og Energidirektorat legger sine publikasjoner ut på sine nettsider.
Vi henviser til noen som kan være verdt å få med seg.
 
 

Les mer... ]

NINA Rapporter

~weblogo.gif
 
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) legger sine publikasjoner ut på NINA.no der de kan lastes ned i .pdf format.
Vi har samlet noen lenker til dokumenter det kan være verdt å lese.

Les mer... ]