Langtidsplan

FNF Østfold har ikke vedtatt noen langtidsplan for sin virksomhet. Det henvises til gjeldende Årsplan.