Årsplan for FNF Østfold

Fellesmøtet for FNF Østfold vedtar hvert år en årsplan for FNF-arbeidet.

 

Gjeldende årsplan (2016) ble vedtatt på fellesmøtet 1. mars 2016

 

Årsplan FNF Østfold 2016 

 

 

 

 

Tidligere årplaner: 

 

FNF Østfold Årsplan 2015 

FNF Østfold Årsplan 2014