Årsmøte i FNF Østfold 28. februar 2018

FNF Østfold avholder sitt årsmøte 28. februar kl 19. Du melder deg på ved å sende en e-post til fylkeskoordinator Nina Frydenlund, innen 24. februar. Møtet finner sted i Fredrikstad kommunes lokaler i Tomteveien 30, møterom Dampskipbrygga.

 

Her finner du dokumenter til møtet:

 

Agenda for Årsmøtet 

Årsmelding 

Forslag til budsjett 

Forslag til Årsplan 

Årsmøtepapirer 2017

Her finner du papirer til FNF Østfold sitt Årsmøte 28. februar 2017. Møtet finner sted på Besøkssenteret til Ytre Hvaler Nasjonalpark kl 19.00.

 

Påmelding til ostfld@fnf-nett.no innen 24. februar.

 

 

Innkalling og agenda for møtet 

Årsberetning 2016 

Forslag til Årsplan 2017 

Forslag til Langtidsplan 2017-2020 

Standardvedtekter ekstraordinært årsmøte 2016

Fellesmøter

 

FNF Østfold avholder et årlig fellesmøte (Årsmøte) for alle tilsluttede organiasjoner innen 15. mars. Det kan også arrangeres andre fellesmøter eller samlinger ved behov.

 

Referater fra Fellesmøtene finnes her:

2012

Referat fra fellesmøtet 2012: