FNF Telemark

SAMARBEIDSFORUM 

FNF Telemark er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftsorganisasjonene i Telemark

 

FORMÅLET er å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i fylket

 

Vi skal hjelpe organisasjonene til å være synlige i det politiske landskapet, både regionalt og lokalt

 

Arbeidet i fylkene ledes av et styre oppnevnt av tilsluttede organisasjoner og av koordinator, som bistår organisasjonene i deres natur- og friluftslivssaker

 

Komdegut2

 

 

Tilsluttede organisasjoner

Tilslutning til FNF gjøres gjennom en tilslutningserklæring. Følgende organisasjoner har sluttet seg til FNF Telemark:

 • Norges Jeger- og fiskerforbund Telemark
 • DNT Telemark
 • 4H Telemark
 • Naturvernforbundet i Telemark 
 • Speideren Grenland Krets
 • Telemark Orienteringskrets
 • Telemark Botaniske Forening
 • Norsk Ornitologisk Forening, avd. Telemark
 • Porsgrunn og Omegn Turistforening
 • Syklistenes landsforenings lokallag i Grenland

 

Styret i FNF Telemark

FYLKESTYRET 2019

 

Faste styremedlemmer:

 • Anne Berit Bjørnstad, styreleder, Grenland krets av Norges speiderforbund
 • Jon Atle Holmberg, styremedlem, DNT Telemark
 • Bjørn Erik Lauritzen, styremedlem, NJFF Telemark.
 • Torfinn Sanden, styremedlem, Naturvernforbundet i Telemark

Varaer til styret:

 • Halvor Sagvolden, DNT Telemark
 • Hans Kristian Halvorsen, NJFF Telemark
 • Saskia Wanders, Naturvernforbundet i Telemark

Planer

Årsmøtet vedtar årsplan og strategi som legger føringer for hva FNF Telemark skal arbeide med og prioritere av aktuelle temaer og saker.