FNF Telemark

SAMARBEID OG PÅVIRKNING 

FNF Telemark er et samarbeidsnettverk og møteplass for de tilsluttede natur- og friluftslivsorganisasjoner i fylket. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker på lokalt og regionalt nivå. Saker av felles interesse diskuteres og oppgaver fordeles. FNF Telemark kan være et felles talerør/felles representant for de tilsluttede organisasjonene i konkrete saker når det er enighet om det.

 

KOMPETANSEBYGGING OG VEILEDNING
FNF Telemark er en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetansebygging og veiledning i organisasjonene

 

INSPIRASJON  

FNF Telemark skal inspirere og stimulere til friluftsutøvelse

 

 

Tilsluttede organisasjoner

Tilslutning til FNF gjøres gjennom en tilslutningserklæring. Følgende organisasjoner har sluttet seg til FNF Telemark:

 • Norges Jeger- og fiskerforbund Telemark
 • DNT Telemark
 • 4H Telemark
 • Speideren Grenland Krets
 • Telemark Orienteringskrets
 • Telemark Botaniske Forening
 • Norsk Ornitologisk Forening, avd. Telemark
 • Porsgrunn og Omegn Turistforening

 

Styret i FNF Telemark

Styret har det faglige ansvaret for arbeidet i FNF Telemark. Styret sørger blant annet for at planer blir fulgt opp og har løpende kontakt med fylkeskoordinator Mariken Kjøhl.

 

Styret velges av det årlige fellesmøtet og består i dag av følgende personer:

 

 •   Jon Atle Holmberg. DNT Telemark
 •   Bjørn Erik Lauritzen. NJFF - Telemark.
 •   Line Funke. 4H Telemark
 •   Representant fra Grenland Krets, Speiderforbundet

 

Planer

Det årlige fellesmøtet bestemmer hvilke hovedsaker FNF Telemark skal arbeide med. Dette skjer i hovedsak gjennom å vedta årsplaner og langtidsplaner.