Gjeldende langtidsplan

Fellesmøtet med FNF Agder vedtar med jevne mellomrom en overordnet langtidsplan som legger føringer for det  arbeidet som skal gjøres.

 

Gjeldende langtidsplan ble vedtatt på fellesmøtet 06.03.2018: Strategiplan 2018-2022