Uttalelser 2017

(31.10.2017)Regionalplan for areal og transport i Buskerud

 

(15.10.2017)Plannprogram for Regional plan for Norefjell- Reinsjøfjell

 

(15.10.2017) Rullering av Regional plan for Hardangervidda

 

(15.09.2017) Klage Områdregulering Turufjell-FLå i sammarbeid med Norsk Friluftsliv

2017-09-15 Turufjell i Flå kommune - klage områderegulering med vedlegg

 

(06.06.2017) Utfylling Gilhusbukta

 

(06.06.2017) Bekymringsmelding ang. Damtjern

 

(06.06.2017)Sigdal kommune Arealplan

 

(01.06.2017) Øvre Eiker kommune høring skogsbilvei Holtefjell

Se også naturvernforbundet sin uttalelse

 

(01.06.2017) Høringssvar områderegulering Turufjell

 

(23.05.2017) Kjørstadelva klage OED FNF Buskerud

 

(12.05.2017) Plan idrett friluftsliv 2017-2020Nedre Eiker kommune

 

 

(17.03.2017) Høringssvar til planprogram for nytt renseanlegg i Krødsherad

 

 

(15.03.2017)  Høringssvar til Detaljplan for Gjellebekk Sør N3

 

 

(20.01.2017) Brev til kommunene angående endring av forskrift for Vannscooter

 

Ja til trivsel, nei til frislipp av vannscooter

 

(19.01.2017)  Detaljregulering for del av Høgda – Tranby

 

 Detaljregulering for del av Høgda – Tranby

 

(16.01.2017) Høring på planprogram Ringeriksbanen og E16

 

Høringsuttalelse Planprogram Ringeriksbanen

 

 

 

Uttalelser 2016

(18.02.2016)  Høringsuttalelse:Kommuneplan Flå kommune arealdel

 

FNF høringsuttalelse Flå kommune arealdel - 2  gangs offentlig høring

 

Flå Kommune areladel 2  gangs høring tillegg

 

(18.02.2016)  Høringsuttalelse:Kommuneplan Flå kommune arealdel fra Norsk Friluftsliv

 

Norsk Friluftsliv - Høringsuttalelse Flå kommune - kommuneplanens arealdel

 

(04.04.2016) Høringsuttalelse: Kjørstadelva Kraftverk

 

Kjørstadelva, kongsberg kommune 

 

(19.04.2016) Høringsuttalelse: Kommuneplan for Natten og Tverrlie

 

Høringsuttalelse vedrørende kommunedelplan for Natten og Tverrlie.

 

(27.04.2016) Høringsuttalelse: Kommuneplan for Dagalifjellet med Rødberg

 

Høringsuttalelse vedrørende kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 

 

(09.05.2016) Høringsuttalelse: Bjønnebekk Kraftverk

 

Bjønnebekk Kraftverk 

 

(09.05.2016) Høringsuttalelse: Økta kraftverk

 

Økta vannkraft 

 

(10.05.2016) Høringsuttalelse: Revisjonsdokument for Samsjøen

 

Høringssvar Bjonevatn og Samsjøen

 

Høringsuttalelse: Endelig fastsettelse av manøvreringsreglement for Randsfjorden

 

20160623 Høring om manøvreringsreglement for Randsfjorden - FNF Buskerud og Oppland

 

(11.05.2016) Høringsuttalelse: Holmen, Drammen kommune

 

Holmen, Drammen kommune 

 

(11.05.2016) Pressemelding: Holmen, Drammen kommune

 

Pressemelding ang utbyggingen av Holmen i Drammen

 

(20.05.2016) Høring plan idrett og friluftsliv Drammen kommune

 

Høring Plan idrett og friluftsliv Drk

 

(26.05.2016) Høringsuttalelse: Områdereguleringsplan for Slottet, Storsand

 

Områdereguleringsplan for Slottet, Storsand.

 

(24.06.2016) Innspill til Buskerud Fylkeskommune om styrking av friluftslivet

 

Styrking av friluftslivet i Buskerud

 

(01.09.2016) Høringssvar,Temaplan for fysisk helse idrett og friluftsliv 2017-2020  Drammen kommune

 

Høringssvar,Temaplan for fysisk helse idrett og friluftsliv 2017-2020  Drammen kommune

 

(05.09.2016) Høringssvar offentlig ettersyn planprogram Turufjell

 

Høringssvar offentlig ettersyn planprogram Turufjell

 

 

 

(04.10.2016) Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020 - offentlig høring og ettersyn

 

Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020

 

(10.10.2016) Inspill til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg i Nedre Eiker

 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

 

 

(12.10.2016) Høringsuttalelse: Områderegulering av Schjøttelvik

 

Schjøttelvik Hurum kommune 

 

(20.10.2016) Offentlig ettersyn - detaljregulering Syningen felt A1, A2, A3, B og N21 - Torpoåsen

 

Detaljregulering Syningen, felt A1, A2, A3, B og N21 ‐ Torpoåsen 

 

 

(20.10.2016) Høringsuttalelse: Områdereguleringsplan for Slemmestad

 

Områdereguleringsplan for Slemmestad

 

(15.12.2016) Høringssvar Lier kommunedelplan for idrettfriluftsliv

 

Høringssvar Lier kommunedelplan for idrettfriluftsliv

 

(15.12.2016) Høringssvar revisjon Holsreguleringa fraFNF Buskerud

 

Holsreguleringa FNF Buskerud

 

 

 

 

 

 

 

Uttalelser 2015

(20.12.2015)  Høringsuttalelse: Oppgradering og endring av reguleringsplan for Åsli

 

Hytefelt på Åsli- Gol kommune

 

(31.10.2015)  Høringsuttalelse: Offentlig ettersyn. 38/361 med flere Lillelien, Slemmestad – Detaljregulering.

 

Røyken kommune Lillelien 

 

(27.10.2015)  Høringsvar på Samfunsdelen til Sigdal kommune sin kommuneplan

 

Sigdal kommuneplan samfunnsdelen

 

(23.08.2015) Hørignsvar om oppgradering og utvidelse av Lyseløpe og løypenett i Røyken

Røyken kommune Lysløype Spikkestad Oppgradering og utvidelse av løypenettet

 

(11.09.2015) Høringsvar kommuneplanen i Flå kommune ang. Hytfelt på Turufjell/Veneli

 

Høring Flå kommuneplan arealdel

 

(27.08.2015) Innspill til endring av arealformål av ny arealdel 2015-2026, ny
adkomst til rundkjøring Fv. 283 ved Brekke.

 

Høringsuttalelse Nedre Eiker arealdel  

 

 

(10.08.2015) Høringsuttalelse til 8 vernområder i buskerud. Ang Juvåsen i Sigdal

 

Høring vern av Juvåsen i Sigdal

 

(29.06.2015) Høringsuttalelse til komunedelplan i Nes kommune - Natten og Tverrlie

 

Høringsuttalelse Nes kommune Natten Tverrlie

 

 

(29.06.2015)  Høringsuttalelse til Nes kommune sin komuneplan, arealdel

 

Høringsuttalelse Nes kommune arealdel

 

 (26.03.2015) Høringsuttalelse KVU for kryssing av oslofjorden

 

Oslofjordkryssing - høring fra FNF

 

(26.03.2015)  Høringsuttalelse til KVU Ringeriksbanen,vei og bane

 

Ringeriksbanen - høring fra FNF Buskerud

 

(13.02.2015)  Høringsutalelse ettesyn av kommuneplan for Øvre Eiker

 

Høringsuttalelse Øvre Eiker fra FNF Buskerud

 

(13.02.2015) Høringsuttalelse ang. Drammen kommunes arealdel

 

Høringsuttalelse ang. Drammen kommunes arealdel

 

(20.01.2015) HØRINGSUTTALELSE OMRÅDEREGULERING FOR EGGEMOEN AVIATION & TECHNOLGY PARK

 

Høringsuttalelse Eggemoen 

 

Uttalelser 2014

(31.12.2014) Høringssvar regionale vannforvaltningsplaner i Buskerud

 

Høringssvar regionale vannforvaltningsplaner

 

(22.12.2014) Høringsuttalelse - Regional areal og transportplan Bfk

 

Regional areal og transportplan Bfk

 

 

(19.11.2014) Spørsmål om vurdering og saksbehandling av skiløype på Hovlansfjell

 

Skiløype Hovlandsfjell 

 

(17.11.2014) Spørsmål om sikring med gjerde i Leppegjuvet

 

Spørsmål om sikring ved Leppegjuvet

 

(15.10.2014) Brev til Sande kommune om frivilig avgift for bruk av friluftslivsområder

 

Frivilllig  avgift i Sande kommune

 

(05.05.2014) Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for etablering av snøscooterløyper i Rollag kommune, samt høring av forslag til planprogram.

 

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram Rollag kommune