Årsmelding

Årsmøtet for FNF Rogaland godkjenner hvert år årsmeldingen for året før.

Årsmeldinger for hvert år finner du her.

 

Årsmøtedokumenter funner du under menyvalg Fellesmøte/Årsmøte

 

2017

Årsmelding for 2017 ble behandlet på årsmøtet 26.01. og endelig godkjent av styret 26.02.2018. Se også protokoll fra årsmøtet.

 

Årsmelding FNF-R 2017

2016

Årsmelding for 2016 ble godkjent på årsmøtet 04.02.2017

 

Årsmelding FNF-R 2016 

2015

Årsmelding for 2015 ble godkjent på årsmøtet 01.03.2016

 

Årsmelding FNF-R 2015

2014

Årsmelding for 2014 ble godkjent på årsmøtet 02.03.2015

 

Årsmelding FNF-R 2014 

Vedlegg til årsmelding for 2014 - FNF-R

2013

Årsmelding for 2013 ble godkjent på årsmøtet 15.03.2014
Årsmelding FNF-R 2013

Vedlegg til årsmelding for 2013 - FNF-R

2012

Årsmelding for 2012 ble godkjent på årsmøtet 20.3.2013

Årsmelding for FNF-R 2012 

Vedlegg til årsmelding for 2012 - FNF-R

Tidligere årsmeldinger