Uttalelser fra 2017

Her legges ut fellesuttalelser fra FNF og fra enkeltorganisasjoner i saker som har vært tema i FNF men som ikke nødvendigvis førte til en felles uttalelse.

 

Regionalplan for sjøareal; havbruk 

Flere organisasjoner og FNF koordinator deltok på referanse- og høringsmøter.

To av organisasjonene sendte høringsuttalelser.

 

Naturvernforbundet i Rogaland

Høringsuttalelse Regionalplan havbruk, Naturvernforbundet

NJFF Rogaland

Regionalplan Havbruk NJFF-Rogaland  010117

 

Uttalelser 2016 - et utvalg

Følgende er noen felles FNF uttalelser og uttalelser sendt fra enkeltorganisasjoner i FNF Rogaland i 2016:

 

Stavanger kommune - KDP klima og miljø 

FNF Rogaland høring - KDP klima og miljø - planprogram

 

Stavanger kommune - KDP Stavanger sentrum 

FNF Rogaland høring - KDP Stavanger sentrum

Høringsuttalelse ved Naturvernforbundet i Rogaland:

NiRs Høringsinnspill  sentrumsplanen  Stavanger september 2016

 

Time kommune - KDP fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - planprogram

FNF-R innspill til Time kommune KDP fysisk aktivtitet mm

 

Se FNF Stavanger for flere uttalelser