Uttalelser i 2018

Her legges ut fellesuttalelser sendt fra FNF for to eller flere organisasjoner med i forumet.

 

Naturmangfoldplan for Haugesund kommune 2018 - 2026 

FNF Haugalandet uttalelse til Naturmangfoldplan 2018-2026

 

NorthConnect likestrømsforbindelse Norge - Storbritannia 

Felles uttalelse fra flere FNF på Vestlandet:

3.0 NorthConnect 20180416 - FNF innspill

 

Regionalplan Jæren 2050 - planprogram 

FNFs innspill til Planprogram for Regionalplan Jæren 2050

 

Kommunedelplan for Stavanger sentrum, høringsversjon 2  

FNF Rogaland kommentar til KDP Stavanger sentrum 
Høringsuttalelse fra Stavanger Turisforening: 
2018-03-15 Høringsuttalelse sentrumsplan med vedlegg fra STF

 

 

Uttalelser i 2017

Her er fellesuttalelser fra FNF og noen fra enkeltorganisasjoner.

 

Uttalelser 2016 - et utvalg

Følgende er noen felles FNF uttalelser og uttalelser sendt fra enkeltorganisasjoner i FNF Rogaland i 2016:

 

Stavanger kommune - KDP klima og miljø 

FNF Rogaland høring - KDP klima og miljø - planprogram

 

Stavanger kommune - KDP Stavanger sentrum 

FNF Rogaland høring - KDP Stavanger sentrum

Høringsuttalelse ved Naturvernforbundet i Rogaland:

NiRs Høringsinnspill  sentrumsplanen  Stavanger september 2016

 

Time kommune - KDP fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - planprogram

FNF-R innspill til Time kommune KDP fysisk aktivtitet mm

 

Se FNF Stavanger for flere uttalelser