Uttalelser fra 2017

Her legges ut fellesuttalelser fra FNF og fra enkeltorganisasjoner i saker som forumet arbeider med:

 

Kommentar/klage ang. ATV vei i Frafjordheiene 

Synfaring Øvre Espedalsstøl - kommentar fra FNF Rogaland

 

Regionalplan for massehåndtering på Jæren 

FNF-R høringsutt til Regional massehåndteringsplan 

 

Planprogram for nytt deponi for Titanias avgangsmasser 

FNF høringsuttalelse til planprogram for nytt deponi Titania gruvedrift 20082017

Titania høringsuttale fra NNV 20.aug 2017

 

Regionalplan for sjøareal; havbruk   

Naturvernforbundet i Rogaland

Høringsuttalelse Regionalplan havbruk, Naturvernforbundet

NJFF Rogaland

Regionalplan Havbruk NJFF-Rogaland  010117

Fra årsmøtet i FNF Rogaland, 4. februar 2017:

Uttalelse fra Årsmøtet i FNF Rog til Fylkestinget

 

Regionalplan for Friluftsliv og Naturforvaltning 

FN plan 2016 - 2024 kommentar fra FNF 

 

E-39 Lyngdal - Sandnes - planprogram 

FNF Rogaland innspill til planprogram E39 Lyngdal-Sandnes

Fra Jæren Friluftsråd:

Jæren FR - Statens vegvesen ny e 39 høring april 2017

Fra Naturvernforbundet i Rogaland:

NiR Høyringsuttale planprogram E39 Lyngdal-Sandnes

 

Kraftsaker 

 

Utsira II vindkraftverk - uttalelser til konsesjonssøknad

FNF-R høringsuttalelse til Utsira 2 vindkraftverk

Utsira II_Høringssvar_NOF 18082017

HT UTTALE TIL UTSIRA II 

 

Småkraftverk i det vernede Bjerkreimsvassdraget 

FNF-R høringsutt Øve og Nedre Lanes Bjerkreim

Naturvernforbundet i Rogaland:

Høringsuttale fra NiR til Øvre og Nedre Lanes kraftverk-Bjerkreim

NJFF Rogaland:

Uttalelse fra NJFF-R Øvre- og Nedre Lanes kraftverk

 

Småkraftverk i Årdalsvassdraget - en lakseelv og unikt friluftslivsområde

FNF-R høringsutt 3 kraftverk i Hjelmeland

Naturvernforbundet i Rogaland:

NiR - uttale til søknad fra Clemens Kraft for Storånå Lyngsånå og Sandvassånå Hjelmeland kommune

NiR uttalelse vedlegg -Registrering av planteliv og natur i ytre Viglesdalen

 

Uttalelser 2016 - et utvalg

Følgende er noen felles FNF uttalelser og uttalelser sendt fra enkeltorganisasjoner i FNF Rogaland i 2016:

 

Stavanger kommune - KDP klima og miljø 

FNF Rogaland høring - KDP klima og miljø - planprogram

 

Stavanger kommune - KDP Stavanger sentrum 

FNF Rogaland høring - KDP Stavanger sentrum

Høringsuttalelse ved Naturvernforbundet i Rogaland:

NiRs Høringsinnspill  sentrumsplanen  Stavanger september 2016

 

Time kommune - KDP fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - planprogram

FNF-R innspill til Time kommune KDP fysisk aktivtitet mm

 

Se FNF Stavanger for flere uttalelser