Kontakt FNF Rogaland

 

Forum for natur og friluftsliv Rogaland


Gamle Jåttåvågen 67

4020 Stavanger 

Koordinator: Emily L. Halvorsen

468 50 786
 
rogaland@fnf-nett.no

 

 

Medlemmene i arbeidsutvalget (AU) finnes her.