FNF Rogaland

FNF Rogaland er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner i Rogaland. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Rogaland fylke.

 

FNF Rogaland er en møteplass for samarbeid mellom de tilsluttede organisasjonene der saker av felles interesser diskuteres og oppgaver fordeles. FNF er også en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetansebygging i organisasjonene.

 

FNF Rogaland kan være et felles talerør/felles representant for de tilsluttede organisasjonene i konkrete saker når det er enighet om det.

 

Forumets drift, samlinger, kompetansehevingstiltak m.m. er mulig med støtte fra Miljødirektoratet, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune

Tilsluttede organisasjoner

I Rogaland representerer organisasjonene ca. 55 000 medlemskap og 550 årsverk frivillig arbeid.  

FNF Rogaland arbeider på fylkesnivå og har i tillegg to lokale fora:

FNF Stavanger og FNF Haugalandet 

 

Pr. 2017 er følgende organisasjoner med i Rogaland:

 

Stavanger Turistforening

Haugesund Turistforening

Norges Jeger- og Fiskerforbund Rogaland

Norges speiderforbund Vesterlen krets

Rogaland KFUK-KFUM speidere,

Haugaland KFUK-KUFM speidere

Norsk Ornitologisk Forening avd. Rogaland

Norsk Botanisk Forening Rogalandsavdeling

Syklistenes Landsforening

Rogaland Orienteringskrets

Stavanger Kajakklub

Haugesund Kajakklubb

Sørmarkas Venner

Naturvernforbundet i Rogaland

Gandsfjord Seilforening

Stavanger Kiteklubb

Sola Brettseilerforening

Friluftsrådene Ryfylke, Jæren, Dalane og Vest

 

Styre (tidl. arbeidsutvalg)

Styret har det faglige ansvaret for arbeidet i FNF Rogaland. Styret sørger blant annet for at planer blir fulgt opp og har løpende kontakt med den ansatte koordinatoren.

 

Styret velges av det årlige fellesmøtet og består av følgende for 2017/2018:

 

Stavanger Turistforening                              Edward Pestholm

Haugesund Turistforening                            Karl Andreas Knutsen 

Norges Jeger- og Fiskerforbund Rogaland    Ragnhild Ottesen

Speiderne i Rog. v. NSF Vesterlen krets        Ivar Anton Nøttestad

Friluftsrådene i Rog. v. Ryfylke Friluftsråd     Hans Olav Sandvoll

Norsk Ornitologisk Forening avd. Rog.          Ståle Harald Opedal

Naturvernforbundet i Rogaland                     Erik Thoring

 

Styrets leder: Ivar Anton Nøttestad

 

Vararepresentanter: 

Stavanger Turistforening                              Ann Kristin Kro
Haugesund Turistforening                            Sven Oscar Larsen
Speiderene i v. Rog. KFUK-KFUM speidere    Geir H. Tysseland

Friluftsrådene v. Jæren Friluftsråd                 Øystein Dahle

Norsk Ornitologisk Forening                          Elisabeth Årsnes

Naturvernforbundet i Rogaland                     Kjetil Nilsen   

 

 

 

Årlig fellesmøte

FNF Rogaland avholder et årlig fellesmøte for alle organisasjoner med i forumet i løpet av 1. kvartal. Dette fellesmøtet har blant annet følgende oppgaver:

  • vedta årsplan og langtidsplan
  • vedta budsjett
  • godkjenne årsmelding
  • godkjenne årsregnskap
  • velge et arbeidsutvalg (AU)

Det kan også arrangeres andre fellesmøter eller samlinger ved behov. 

Planer

Det årlige fellesmøtet bestemmer hvilke hovedsaker FNF Rogaland skal arbeide med. Dette skjer i hovedsak gjennom å vedta årsplaner og langtidsplaner.