Uttalar 2019

Nei til industri i urørt natur

Uttalar 2016 og eldre

Her finn du eldre uttaler frå 2016 og bakover:

 

2016: 

 

20160125 NVE Klage vedtak Nundalselvi kraftverk SFT NVF FNF

 

20160209 OED Bremangerlandet vindkraftverk brev FNF

 

20160218 NVE Endringssøknad Offerdal Kraftverk

 

20160222 Gloppen kommunestyre-Møtebok Rauset

 

20160303 Jølster kommune Detaljregplan Jo_Langhogane

 

20160329 NVE Kvitefella II_Rauset kraftverk høyringsfråsegner

 

20160414 Flora_Naustholmen_høyringsfråsegn

 

20160420 Taletråling fråsegn 

 

20160520_NVE_Tynjadalen_Fosseteigen_Lærdal

 

20160520 Innspel til prioriterte oppgåver frå FNF (1)

 

20160609 Brev Jan Heggheim Friluftsliv i SFFK

 

20160726 Hornelen _ vår Lorelei 

 

20160627 Bremanger kommune Via Ferrata Hornelen

 

20161114 Sunndalssetra klage FNF, NJFF, NVF, SFT

Endeleg vedtak i klagesak- løyve til å bygge ny sjølvbeteningshytte på Sunndalssetra - Jostedalsbreen

 

20161212 Oppstart av planarb_detaljreg_ViaFerrataHornelen_Bremanger_FNFfråsegn20161124

 

20161124 Intensjonsavtale Vestlandsregionen_høyringsfråsegn FNF i SF

 

 

20150106 Hydro-brev til OED om NVE-innst Øyane&Illvatn

 

20150116 SleipnerHoven Loen høyringsfråsegn SFT NVF

 

20150328_FNF_Høyringsfråsegn_VassregionSF_forvaltning_tiltak_vedlegg

 

20150410 Brev til OED ang Øyane Kraftverk i Fortun_Grandfaste og Hydro sitt endringsforslag (2)

 

20150515 Åselvi_Rydøla kraftverk i Luster høyringsfråsegn

 

20150516 Gjengedalsvassdraget tilleggsutgreingar

 

20150520 Offerdal Kraftverk tilleggsopplysingar fråsegn SFT NVF

 

20150903 Nundalselvi kraftverk høyringsfråsegn SFT NVF FNF

 

20150922 Via Ferrata Jølster innlegg 

 

20151001 Planprogram rullering av fylkesdelpl arealbruk avgrensa_høyringsfråsegn FNF

 

20151002 NVE planendringssøknad Vigdøla høyringsfråsegn SFT_NVF_FNF

 

20151005 Forvaltningsplan Breheimen høyringsuttale FNF

 

20151007 Rullering handlingsprogram FIF Innspel tiltaksdelen FNF

 

20151103 Kraftutbygging med tap_innlegg 

 

20151110 Regplan Ottadalen villreinomr 3g høyring

 

Brev-Fylkespolitikarar 

 

Småkraftverk truer friluftsliv og natur på Vestlandet_Sognogfjordane

 

Tilleggsfråsegn etter småkraftsynfaringer i Luster september 2015

 

Vedlegg 2 20150424 OED Fråsegn om Illvatn og Øyane kraftverk SFT

 

Vedlegg Øyane krv Luster KommunestyreGaupne 04