Gjeldende langtidsplan

Fellesmøtet med FNF Møre og Romsdal har pr dato ikkje nokon overordna langtidsplan som legg føringar for det  arbeidet som skal gjerast utover det sentrale styringsdokumentet.

 

Tidligere langtidsplaner

Tidligere langtidsplaner finnes her: