Gjeldende årsplan

Fellesmøtet for FNF Hordaland vedtar hvert år en årsplan for FNF-arbeidet.

 

Gjeldende årsplan ble vedtatt på fellesmøtet xx.03.2013: