2012

Programmer, deltakerlister og presentasjoner fra samlingene i 2012:

 

September 

Program 

Deltakerliste 

 

 

Mars 

Program 

Deltakerliste 

 

 

Februar 2010

Fordrag, deltakerliste, gruppeoppgaver m.m fra seminaret om naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven finnes her!
 

Inviotasjon seminar pbl og nml 1- 2 feb.pdf
Program seminar pbl og nml 1- 2 feb.pdf
Program FNF-samling 2 feb.pdf