Velkommen til FNF Rogaland - Hva skjer?

I menyvalg, Lokale FNF finner du informasjon om FNF Stavanger og FNF Haugalandet og datoer / møter framover.

 

Høringsuttalelser, sakspapirer, protokoller m.m. fra første halvår legges ut før sommeren.

 

Møter og andre datoer i 2017 i FNF Rogaland: 

 

Styremøter 

Mandag 4. september på Bytunet i Haugesund

Mandag 16. oktober

Mandag 11. desember

 

Med forbehold om mulig endring. Møtene er vanligvis kl. 15 - 17.  

Saker kan sendes til koordinator eller til styrerepresentanter.

 

Flere datoer følger her:

 

FNF Nasjonalt 
Felles samling for alle koordinatorer og fylkesstyremedlemmer

19. - 20. september på Granavolden

 

Ca. 2. - 3. november i Trondheim - Friluftslivssamling sammen med fylkeskommuner hos Miljødirektoratet + Vannforvaltingsingssamling for koordinatorer

 

Konferanser, seminarer, arrangement høsten 2017: 

 

26. august - Seminar på Voss Kulturhus -  'Vassdragsvern og flom - hvem har ansvar?'

 

27. - 28. september - Seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker - i Bergen

 

4. desember - DNT konferansen 2017 på Oslo Kongressenter - 'Grønnere utsikter'