Velkommen til FNF Rogaland - Hva skjer?

I menyvalg, Lokale FNF finner du informasjon om FNF Stavanger og FNF Haugalandet og datoer / møter framover.

 

Møter og andre datoer vinter/vår 2017 i FNF Rogaland: 

 

Styremøte 

Mandag 23. januar kl. 15 - 17 hos Ryfylke Friluftsråd

 

Flere møtedatoer listes her etter årsmøtet.

 

Møtene er i utgangspunktet åpne for alle.  

Saker kan sendes til koordinator eller til styrerepresentanter. Hvis du vil delta, ta kontakt med koordinator i forkant, da sted kan variere. 

 

Samling og seminar for alle FNF organisasjoner 

Fredag 3. februar - lørdag 4. februar

Kulturhotellet i Sogndalstrand

 

Årsmøte 2017 

Fredag 3. februar kl. 19 ifm. samlingen i Sogndalstrand

 

Flere datoer følger her

 

 

 

FNF Nasjonalt
Koordinator i FNF Rogaland er ansattrepresentant i det nasjonale styret.
Styremøter 1. halvår 2017, hos Norsk Friluftsliv i Oslo – 15. februar og  6. april 

FNF samling for alle koordinatorer  - Granavolden, 28. - 29. mars

Årsmøte i FNF - Oslo, 11. mai
 

Konferanser, seminarer, arrangement primo 2017: 

 

18. januar - Klimakonferanse v. fylkesmannen i Rogaland på Clarion Hotel Energy, Stavanger

 

7. – 8. februar - Hold Norge Rent konferanse, Clarion Hotel Air, Sola

 

8. - 9. mars – Stikonferanse v. Den Norske Turistforening (DNT)  og Friluftsrådenes landsforbund (FL) på Scandic hotel, Hamar – påmeldingsfrist 1. februar

 

17. – 19. mars – Ute-Fritid messe, Stavanger Forum,

 

17. mars - SRN seminar (vassdragsseminaret) – v. Samarbeidsrådet for Naturvernsaker – sannsynligvis i Oslo