Velkommen til FNF Rogaland - Hva skjer?

I menyvalg, Lokale FNF finner du informasjon om FNF Stavanger og FNF Haugalandet og datoer / møter framover.

 

Høringsuttalelser, sakspapirer, og referater legges ut med gjevne mellomrom.

 

Møter og andre datoer i 2018 i FNF 

 

Styremøter 

Mandag 7. mai

Mandag 4. juni - på Haugalandet

 

Møtene er vanligvis kl. 15 - 17, dersom ikke annet er oppgitt holdes møtene hos Ryfylke friluftsråd. Deltakere i tillegg til styre/varastyre, bes kontakte koordinator.

 

Saker kan sendes til koordinator eller til styrerepresentanter.

 

Andre møter, seminarer og konferanser som er relevante for organisasjonene følger her.

Konferanser, seminarer, arrangement, samlinger  

Kommende: 

-  Norsk Vannforening - seminar på Verdens vanndag, i Oslo, 22/3

-  Haugesund kommune naturmangfoldsplan – høringsmøte 5/4

-  Naturvernforbundet i Rogaland – Foredrag om Sørlandsbanen vs. veiutbygging 9/4 kl. 19 på Møteplassen, Sølvberget i Stavanger

-  Nasjonal friluftslivskonferanse v. Friluftsrådenes landsforbund,  i Alta – 13 – 15/6

-  Forskning i friluft, konferanse v. Norsk Friluftsliv, 5 - 6/12 i Tønsberg

  

Avholdt: 

-  Samarbeidsrådet for Naturvernsaker – SRN – Vassdragsseminar 15/3 i Oslo – tema: Effektkjøring*

 

Folkehelsekonferanse v. Norsk Friluftsliv, Oslo 1. februar 

På denne linken https://www.youtube.com/watch?v=zadVTjJs9Bc finner du innleggene
0:00 Åpning ved Lasse Heimdal

1:00 Folkehelseminister Åse Michaelsen taler

11:53 Erling Holmøy – Hva vil helse og omsorg kreve av skatter og avgifter i årene fremover?

32:39 Håkon E Meyer – Vektøkning som en av våre største helseutfordringer og hva vi kan gjøre med det

45:53 Høj/Lerum: Friluftsliv i skolen

56:25 Idea Kompetanse: Friluftsliv og karrierekompetanse

1:05:25 Røde Kors/DNT: Aktiv i 100 gågrupper for eldre

1:15:55 Mari S Andersen: Friluftsliv som inkluderingsmetode

 

Debatten mellom de politiske partiene, 5 min og 30 sek inn på denne: https://www.youtube.com/watch?v=MJoKnaRx4Ng 

Klimakonferansen v. Fylkesmannen og Rogaland Fylkeskommune, i Stavanger – 7/2*

 

*merkes dersom koordinator er påmeldt eller deltok