Velkommen til FNF Rogaland - Hva skjer?

I menyvalg, Lokale FNF finner du informasjon om FNF Stavanger og FNF Haugalandet og datoer / møter framover.

 

Høringsuttalelser, sakspapirer, og referater legges ut med gjevne mellomrom.

 

Møter og andre datoer i 2017 / 2018 i FNF Rogaland: 

 

Årsmøte og samling 

Fredag 26. januar - lørdag 27. januar - mer info. kommer

 

Styremøter 

Følgende datoer er foreslått - med forbehold om endringer etter årsmøtet:

 

Mandag 26. februar

Mandag 7. mai

Mandag 4. juni - på Haugalandet

 

Møtene er vanligvis kl. 15 - 17, dersom ikke annet er oppgitt holdes møtene hos Ryfylke friluftsråd. Deltakere i tillegg til styre/varastyre, bes kontakte koordinator.

 

Saker kan sendes til koordinator eller til styrerepresentanter.

 

Flere datoer følger her:

Konferanser, seminarer, arrangement, samlinger : 

Avholdt

- DNT konferanse om grønt friluftsliv 4/12 – ca. 300 deltok – les mer her. 

- Seminaret veien til det utslippsfrie reiselivet 30/11  v. bla. DNT, NHO, Miljødir.
se opptak her. 

 

Framover

- Fylkesmannen i Rogaland – fagdag for grunnforureining og massehandtering – 17/1

- Friluftsliv og barnefattigdom – seminar i Oslo – 11/1

- DNTs 150års jubileumsfeiring, Tidenes turfest, 19. januar i Oslo Spektrum 

- Klimakonferansen v. Fylkesmannen og Rogaland Fylkeskommune, i Stavanger – 7/2

- FNF koordinator samling 14. – 15. mars 

- FNF koordinator samling + styremedlemmer 17. – 18. oktober

- Nasjonal friluftslivskonferanse v. Friluftsrådenes landsforbund,  i Alta – 13 – 15/6

- Forskning i friluft, konferanse v. Norsk Friluftsliv, 22 – 23/11