Velkommen til FNF Rogaland - Hva skjer?

I menyvalg, Lokale FNF finner du informasjon om FNF Stavanger og FNF Haugalandet og datoer / møter framover.

 

Høringsuttalelser, sakspapirer, protokoller m.m. fra første halvår legges ut før sommeren.

 

Møter og andre datoer i 2017 / 2018 i FNF Rogaland: 

 

Styremøter 

Mandag 11. desember

 

Årsmøte og samling 

Fredag 26. januar - lørdag 27. januar

 

Med forbehold om mulig endring. Møtene er vanligvis kl. 15 - 17.  

Saker kan sendes til koordinator eller til styrerepresentanter.

 

Flere datoer følger her:

Konferanser, seminarer, arrangement, samlinger : 

 

- Klepp kommune – plan for fysisk aktivitet – høringsmøte 14. november kl. 19

- Plastikk Fantastisk konferanse om marin forsøpling 29. november på Sola Strand Hotell

- Seminar om det utslippsfrie reiseliv 30. november i Oslo v. DNT, Miljødir. og flere.

- 4. desember - DNT konferansen 2017 på Oslo Kongressenter - 'Grønnere utsikter'

- Regionalplan Jæren – referansegruppemøte – 5. desember

- DNTs 150års jubileumsfeiring, Tidenes turfest, 19. januar i Oslo Spektrum 

- Årsmøte + FNF-R samling, 26 – 27. januar på Mo Laksegård i Suldal 

- FNF koordinator samling 14. – 15. mars 

- FNF koordinator samling + styremedlemmer 17. – 18. oktober