Møter og mere i 2018

I menyvalg, Lokale FNF finner du informasjon om FNF Stavanger og FNF Haugalandet og datoer / møter framover.

 

Høringsuttalelser, sakspapirer, og referater legges ut med gjevne mellomrom.

 

Styremøter 

Mandag 4. juni - på Haugalandet

Mandager 10. august, 22. oktober, 3. desember

 

Møtene er vanligvis kl. 15 - 17, dersom ikke annet er oppgitt holdes møtene hos Ryfylke friluftsråd. Deltakere i tillegg til styre/varastyre, bes kontakte koordinator.

 

Saker kan sendes til koordinator eller til styrerepresentanter.

 

Andre møter, seminarer og konferanser som er relevante for organisasjonene følger her.

Konferanser, seminarer, arrangement, samlinger  

  

-        Naturbasert reiseliv – seminar 15/5 i Stavanger v. Naturviterne*

-        Høringsmøte for Klima- og miljøplan for Stavanger 16/5*

-        Klimatilpasningsplan i Rog. – verksted 25/5 og 30/5 

-        Nasjonal friluftslivskonferanse v. Friluftsrådenes landsforbund, i Alta – (12) 13 – 15/6* Fortsatt mulig å melde seg på.

-        Konferanse om klimatilpasning, Lillestrøm, 29/11

-        Forskning i friluft, konferanse v. Norsk Friluftsliv, 5 - 6/12 i Tønsberg