FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Administrasjon

Sekretariat:

FNF-Rogaland har et felles sekretariat og leier kontor hos Ryfylke Friluftsråd i Jåttåvågen i Stavanger.


Postadresse:      FNF-Rogaland 
                         Gamle Jåttåvågen 67, 4020 Stavanger 

Koordinator:        Emily Halvorsen
                          Tlf: 46850786 
                          E-post: rogaland@fnf-nett.no

Besøksadresse:  Ryfylke friluftsråd, Gamle Jåttåvågen 67, 2. etasje


Ledelse:

Arbeidsutvalget (AU), Faglig råd (FR) for Stavanger, Faglig råd for Haugalandet

AU rep: Organisasjon:
Rolf Svendsen - leder Haugesund Turistforening
Hans Olav Sandvoll Ryfylke Friluftsråd

 

Sigrun Vagle Norges Speiderforbund Vesterlen krets
AU og FR-Svg. rep:

Ragnhild Ottesen - leder , FR-Svg

Stavanger og Rogaland Jeger og Fiskerforening /
Norges Jeger og Fiskerforbund Rogaland
Rep. i FR-Svg.:
Erling Brox Stavanger Kajakklubb
Øyvind Gjerde Norsk Ornitologisk Stavanger og Omegn lokallag
Ole Norland Rogaland KFUK-KFUM speidere

FNF Haugalandet:
Karl Andreas Knutsen, Haugesund Turistforening - leder
Sverre Bakkevig, H/L Orientering
Arne Tysvær, HOJFF
Gunnar Kulseng, Haugesund Kajakklubb
Jan Kåre Ness, NOF
Sveinung Valen, Haugaland krets av KFUK-KFUM speiderne