Møtereferat i Arbeidsutvalget, mars '09

Referat fra møte i Arbeidsutvalget 21/9/09

Arbeidsutvalget stilte fulltallig på møtet 21. september. Her er referatet. Neste møte blir mandag 9. november kl. 16 - 18. Saker kan sendes til koordinator innen 4/11.
Les mer... ]

Referat fra møte i Arbeidsutvalget, 9. nov. 09

Referatet viser bl.a. til Bern konvensjonen som er ratifisert av Norge. Her kan dere lese rapporten om vindparken på Smøla, juni 2009, en mulig parallell til lavutslippsprosjekt i Rogaland, http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=500 , og lære mere om hvordan vi kan bruke konvensjonen lokalt.

Høringsuttalelsen fra FRIFO vedr. oppstart av planarbeid for Regionalplan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei (SVR) kan lastes ned her:


Regional plan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei.pdf
FNF AU møtereferat nov 09.doc

Les mer... ]

Referat fra møte i Arbeidsutvalget 24. august, 2010


Les mer... ]

Referat fra møte i Arbeidsutvalget 28. september, 2010


Les mer... ]

Referat fra møte i Arbeidsutvalget 23. november, 2010


Les mer... ]

Referat fra møte i Arbeidsutvalget 15. juni, 2010

Referat fra møte i Arbeidsutvalget, 9. mars, 2010


Les mer... ]