Protokoll fra fellesmøtet i FNF Møre og Romsdal 2009 - Årsmelding 2008 og Årsplan 2009

Mandag 2. februar ble det årlige fellesmøtet i FNF M&R avholdt i Reknesstabburet på Romsdalsmuseet. Det møtte representanter fra Nordmøre og Romsdal Friluftsråd, 4H, Molde og Romsdal Turistforening, Møre og Romsdal fylke og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Møtedeltakerne var engasjerte og det ble gode diskusjoner rundt hva FNF skal jobbe med i året som kommer.
Årsplan 09.pdf
Årsmelding 08.pdf

Les mer... ]

Årlig fellesmøte i FNF M&R 2. februar

Mandag 2. februar, kl 18.00 vil det årlige fellesmøtet for alle organisasjoner som er medlemmer av FRIFO, SRN og FL bli avholdt i Reknesstabburet på Romsdalsmuseet i Molde. I tillegg er andre organisasjoner og etater invitert. Det er allerede sendt ut et brev med innkallingen til dette møtet. I etterkant av det formelle møtet vil vi i år holde en temasamling med overskrift "Arealforvaltning og biologisk mangfold". Det er Øystein Folden i Naturvernforbundet som vil stå for dette.
Les mer... ]