Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar

~Folkehelsemeldingen.jpg
Styrking av frivillig sektor som folkehelseressurs.
Helse- og omsorgsdepartementet har lagt frem stortingsmeldingen "Folkehelsemeldingen: God helse - felles ansvar".
Den nye Folkehelsemeldingen oppfordrer til mer samarbeid med frivillige organisasjoner. Det skal etableres et nasjonalt kontaktforum med frivillige organisasjoner som arbeider med folkehelse. Det skal satses videre på samarbeid med kommunesektoren, næringslivet og arbeidslivet. [Pressemelding og Folkehelsemeldingen]