Mange søknader om småkraftverk - samlet vurdering

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal behandle et betydelig antall søknader om småkraftverk gjennom nye rutiner der alle omsøkte prosjekter i et geografisk område settes sammen og behandles i "pakker". NVE skal følgelig stille strengere krav og legge til rette for bedre vurdering av den samlede miljøbelastningen.

Trykk her for mer informasjon om NVEs behandling av pakker, mens småkraftpakkene i Nordland kan du finne på NVEs nettsider.

 

FNF Nordland har vært engasjert i alle sakene i Nordland som vært til høring gjennom høringsuttalelser og deltakelse på befaringene, og legger ut alle uttalelsene på hjemmesiden under Uttalelser i menyen til venstre.

 

SE BILDER FRA VÅRE BEFARINGER! 

 

www.fnf-nett.no/file=9267?w=500&h=500