Motorferdsel i utmark - lokal forvaltning av snøskutertraseer

Vil ro og stillhet i fjell og utmark fremdeles være en kvalitet ved norsk friluftsliv dersom det åpnes for at kommunene selv skal bestemme praksis for bruk av snøskuter?

Les uttalelsen vår her

 

 

Ja til stille natur!   

Etter at den nye regjeringen åpnet for at alle kommuner som har meldt sin interesse for å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring skal få delta i forsøksordningen, har Friluftslivets fellesorganisasjon, Turistforeningen og Virke sendt en felles klage til Sivilombudsmannen. Les klagen her.

 

Et farvel til friluftslivet slik vi kjenner det?

Den storstilte prøveordningen for fri snøscooterkjøring er lite annet enn en uhjemlet, irreversibel snikinnføring av en lovendring utenom Stortinget. Det er ulovlig og udemokratisk.

Les Frifo sin kronikk - http://www.nrk.no/ytring/et-farvel-til-friluftslivet_-1.11600214

 

 

For flere saker vedrørende motorferdsel i utmark trykk her.