FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Fellesmøtet 2011

Fellesmøtet for FNF Troms ble avhold på Fylkeshuset i Tromsø 12. mai 2011. 12 deltagere var tilstede, fordelt på 8 ulike organisasjoner.
Protokoll fra fellesmøtet i FNF Troms 2011.doc
Årsmeldinga FNF Troms 2010.pdf
Arbeidsplan 2011.doc
408-Årsoppgjør-2010.pdf