Startet Friluftslivets uke 2019 på Hove leir

Ranveig Soleng

Politikere fra Agder startet Friluftslivets uke sammen med natur- og friluftslivsorganisasjonene rundt bålpanna på Hove leir. I fokus var hvilke naturopplevelser som vi setter mest pris på. Politikerne ble også utfordret på «kampen om arealene», og hva de tenker om utviklingen med at natur- og friluftslivsinteressene i Agder stadig utfordres ved utbygging.

31. august gikk startskuddet for Friluftslivets uke, og Forum for natur og friluftsliv Agder markerte dette med politisk bålsamtale på Hove leir i Arendal. Gro Bråten (Ap), Mirell Høyer-Berntsen og Fredrick Høyer-Berntsen (SV), Arne Thomassen (H), Vivian Jacobsen (R), Harald Røed (V), Milly Grundesen (Senterpartiet), Marlene Imre og Martine Kvam (MDG), Bjørn Ropstad, Rune André Sørtveit Frustøl og Terje Eikin (KrF), og Ingebjørg Godskesen (Pensjonistpartiet) møtte representanter for Aust-Agder Turistforening, Agder botaniske forening, NJFF Aust-Agder og Skogselskapet Agder.

 

Samtalen dreide seg blant annet om hvilke naturopplevelser man setter mest pris på. Friluftslivsområder som er nær der folk bor ble nevnt av flere, og viktigheten av å komme seg ut i skog og mark i naturens stillhet og ro. Under bålsamtalen var det samstemthet om friluftslivets viktige betydning. Politikerne ble også utfordret på «kampen om arealene», og hva de tenker om utviklingen med at natur- og friluftslivsinteressene i Agder stadig utfordres ved utbygging. I dette ble også vindkraft på land diskutert. Det var ingen vilje til vindkraftutbygging i urørt natur, og politikerne var opptatt av at det er viktig å være føre-var og se på den samlede belastningen i forbindelse med utbygging. Politikerne var også opptatt av å se på andre alternativer til fornybar energi enn vindkraft på land, som blant annet oppgradering av vannkraft, havvind, bølgeenergi, geotermisk energi og solenergi, og at det er viktig at man har en god dialog og retorikk under tema som vindkraft.

 

Markagrense var også et viktig tema som ble tatt opp under bålsamtalen i forbindelse med «kampen om arealene». Det var enighet om at det er viktig i å ta vare på naturområder for å gi mulighet til å utøve friluftsliv også i fremtiden. Det ble også en runde på temaet opplevelsesturisme og hvordan vi kan ta vare på dette. Politikerne synes det er viktig at natur- og friluftslivsorganisasjoner kommer i kontakt med dem for å informere om det de er opptatt av, og videreføre samarbeidet slik at politikerne utfordres til å ta vare på natur og friluftslivsinteresser i Agder. Det var også stor samstemthet om at det å samles med en kaffekopp rundt bålet var en hyggelig måte å gjøre dette på.