19.08.2019 "Det finnes ikke områder i Hordaland som er mest egnet for storskala vindkraft på land!"

Synfaring til Midtfjellet 19 august 2019 i regi av FNF Hordaland

Mandag 19.08.2019 arrangerte FNF Hordaland befaring til Midtfjellet Vindkraftanlegg for kommune- og fylkespolitikere. Befaringen ble gjennomført med midler fra Friluftslivets uke. Midtfjellet AS var formidable verter selv om arrangør og vertskap hadde ulikt syn på hvor stort bidrag landbasert vindkraft skal ta i de norske kraftsystemet. For fornybart er fremtiden. Men areal er en ikke-fornybar og begrenset ressurs. Avveiningene som må tas er krevende, men nødvendige. FNF Hordaland fremholder at innføring av effektive klimatiltak ikke kan vente, men det må være riktig medisin. Vi taper naturmangfold i et rekordstort tempo, drevet frem av tap av habitat og fragmentering. Da kan ikke fornybar arealkrevende kraftindustri som plasseres i intakte naturområder være en vesentlig del av løsningen.

Farger_FU_Logo-051

Det ble en flott dag på Midtfjellet, hvor vi først ble vist rundt på anlegget, og fikk skimtet planområdet for Grønafjellet, et konsesjonsmeldt vindkraftanlegg sør for Midtfjellet. Etter et besøk på trafostasjonen og inne i en vindturbin, bar det tilbake til lunsj og innlegg fra organisasjonene.

 

Jan Rabben holdt et fantastisk innlegg om Grønafjellet og de spesielle naturverdiene som finnes fra planter til fugl. Ledsaget selvsagt av strøkne bilder.

 

Nicolas Rodriguez fra Bergen og Hordaland turlag minte politikerne på alle de aspektene og områdene forslaget til nasjonal ramme har glemt, generelt, men også spesielt i de to områdene som er foreslått i Hordaland. De to største utfordringene knyttet til rammen er kunnskapsmangelen rapporten avdekker om helt sentrale tema som påvirkes av vindkraft på land, og manglende reell medvirkning regionalt og lokalt. Informasjon er ikke det samme som medvirkning.

 

Synnøve Kvamme malte det store bildet - Mennesket tar for stor plass! Spesialrapporten om klimaendringer og landareal fra FNs klimapanel viser til at mer enn 70% av jordas isfrie landareal er vesentlig påvirket av mennesket. Mye av det som er igjen er ørken. Alv Arne Lyse fra Norges Jeger og Fiskerforbund presentere forbundets vedtatte energipolitiske plattform den er et tydelig standpunkt for natur. NJFF mener at det ikke bør åpnes for flere vindkraftverk på land i norsk natur.

 

Rådet fra organisasjonene var krystallklart - fylkes- og kommunepolitikerne må sikre at Olje- og Energidepartementet mottar beskjeden fra vest klart og tydelig.

 

"Det finnes ikke mest egnede områder i Hordaland for storskala vindkraft på land"

 

Link til kort snutt på Vestlandsrevyen 19.08.2019 Se mer


Link til presentasjonene

 

Nicolas Rodriguez Bergen og Hordaland Turlag 

                                              

Alv Arne Lyse Norges Jeger- og Fiskerforbund 

                                              

Synnøve Kvamme Naturvernforbundet 

                                              

Ørjan Sælensminde Forum for natur og friluftsliv 

                                              

Jan Rabben Naturvernforbundet 

 Midtfjellet Foto: FNF Hordaland