VINDKRAFTDEMONSTRASJON FORAN STORTINGET 8. SEPTEMBER!

Stortinget-CB-1180x500

 

Stad: Foran Stortinget. Tid: Søndag 8. september fra kl. 10.00 – 16.00 

 

Innlegg og politiske appeller fra kl. 13.00 – 15.00 

 

Vi gjør våre medlemmer og alle andre interesserte oppmerksom på at det søndag 8. september blir arrangert en stor demonstrasjon mot landbasert vindkraft.

 

Arrangementet har fått stor merksemd. Følg utviklinga på Facebook her: 

 

Les og heile invitasjonen Vindindustri-i-norsk-natur.-Stortinget-8.-september-2019