Ope folkemøte om vindkraft 12.juni kl.19.30 Sande Kro i Gaular

Midtfjellet vindkraftanlegg v2 20180703 NR

Ope folkemøte om vindkraft på Sande Kro i Gaular
onsdag 12.juni. Dei faglege og erfaringsbaserte innlegg som vart holdt er no lagt ut,linker finn du lenger ned iteksten .

 

Arrangørar Forum for natur og friluftsliv i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Turlag, NJFF Norges Jeger- og Fiskerforbund i S&Fj, Naturvernforbundet i S&Fj/Flora, DNT Vest og La naturen Leve.


 

Velkommen ved Elisabeth Dahle, FNF Forum for natur og friluftsliv og Erik Solheim, møteleiar.  FNF Forum for natur og friluftsliv Sande 12.juni 2019

Zephyr BKK informerer ved Johnny Hansen og Trym Christensen
«Vindkraft i Gaular og Høyanger» Zephyr-Åpent folkemøte Sande_120619
Wenche Midttun, Ytre Sogn turlag/grunneigar Dalsbotnfjellet
«Grunneigar i motvind»Dalsbotn
Sveinulf Vågene, DNT Vest / La Naturen Leve
«Hva utbyggerne ikke forteller om vindkraft» 2019-06-12 Folkemøte Sande i Sunnfjord
Pause, lett servering
Helene Ødven, Bergen og Hordaland Turlag
«Vindkraftanlegg, konsekvensar for natur, friluftsliv og reiseliv. Verdiar i Sunnfjord og Sogn» 190612 Vindkraft Sande

Debatt med spørsmål til innleiarane

 

Program folkemøte Sande 12.juni_FNF