Forslag til planprogram og hovedutfordringer for vannregionen

Vannforvaltningsplanen for vannregion Nordland og Jan Mayen skal oppdateres for planperioden 2022 – 2027. Nordland fylkeskommune har vedtatt å legge forslag til planprogram og hovedutfordringer for vannregionen ut til høring og offentlig ettersyn.

For å få et best mulig grunnlag for det videre arbeidet, er det viktig med innspill på høringsdokumentene. Frist for høringsinnspill er 30. juni 2019.

 

Link til høringsdokumentene er her: https://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/plandokumenter1/planperioden-2022-2027/

 

Scenariokonferanse i Bodø 

Den 8. mai 2019 arrangerte Nordland fylkeskommune en scenariokonferanse om dagens kunnskap og forventede trender framover innen vannforvaltningen. Her fikk blant annet FNF Nordland og Naturvernforbundet i Nordland holde innlegg. På denne lenken kan du laste ned presentasjonene fra konferansen.