Informasjonsmøte: Si din mening om vann!

Vannbilde

Etter vannforskriften skal hver av Norges vannregioner ha en vannforvaltningsplan med miljømål for alt vann i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Vannforvaltningsplanene som gjelder nå ble godkjent i 2016, og virker ut året 2021. Nå starter arbeidet med å revurdere og oppdatere vannforvaltningsplanene er i gang.

 

I første omgang er 2 grunnlagsdokumenter sendt på høring:

Planprogrammet og et dokument med hovedutfordringer.

 

I den forbindelse inviterer FNF Oslo og FNF Akershus til informasjonsmøte angående høringen:

 

Tid: Onsdag 22. mai 2019, kl. 17:00 - 19:00

Sted: «Operasjonssentralen», Konferansesenteret Røde Kors, Hausmannsgate 7, 0186 Oslo

 

Presentasjoner fra møtet: 

Vannforvaltningen i Norge og Om høringene

v/ Åsa Renman, vannkoordinator

 

Regional og lokal vannforvaltning

v/ Ole Morten Fossli, FNF Oppland

 

Program 

17:15 – 17:30: Hvordan fungerer vannforvaltningen? (15 min) - v/ Vannkoordinator Åsa Renman

17:30 – 17:45: Kort om høringene (15 min) – v/ Vannkoordinator Åsa Renman

17:45 – 18:00: Vannforvaltning regionalt og lokalt/hvordan gå fram (15 min) – FNF Oppland v/ koordinator Ole Morten

18:00 – 18:15: Pause (15 min)

18:15 – 19:00: Spørsmål og diskusjon