Internseminar i Naturvernforbundets vassdragsråd + demo på Torgallmenningen

Repparfjord demonstrasjon

15.-16.02 inntok Naturvernforbundets vassdragsråd Bergen. Seminaret hadde interne innledere og eksterne fra Vestlandsforskning, Norce (tidligere UniResearch LFI), Jeger- og Fiskerforbundet og Statkraft.  Med tema som spente fra BitCoin til veileder for vassdragsrevisjoner ble dette en flott og engasjerende samling. Vi fikk faktisk tid til å demonstrere mot sjødeponi i Repparfjorden også.

Vilkårsrevisjoner var den røde tråden i seminaret. Først på fredagen var det Kåre Flatlandsmo som presenterte en veileder for vilkårsrevisjoner som han har utarbeidet som et verktøy for frivillige organisasjoner som ønsker å bidra både til å reise krav, men også inn i selve revisjonsprosessen. Arbeidet er støttet av Finsefondet.

 

Etterpå var Eidfjordvassdraget i fokus og vi hadde gleden av og ha med oss vår egen revisjonsekspert Alv Arne Lyse fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og saksansvarlig hos Statkraft for revisjonen Vegard Pettersen. Det ble en interessante presentasjoner og det var heldigvis anledning til å utsette middagen litt.

 

Likevel skal det godt gjøres om man skal enes når noen ønsker at mest mulig vann skal i rør mens andre mener at det skal være mer slik det var før.

 

På lørdagen fikk vi først en gjennomgang av utfordringene knyttet til flomsikring i et vernet Opovasdrag før den alltid eminente Ulrich Pulg presenterte prosjektet miljøvennlig flomsikring. Svein Ølen fra Vestlandsforskning innledet om bitcoin og blokkjedeteknologi. Før vi som nevnt fikk anledning til å være med på Natur og Ungdom demo mot Regjeringens grønne lys for sjødeponi i Repparfjorden, en nasjonal laksefjord.

 

Da passet det bra at seminaret ble avsluttet med en gjennomgang av Alv Arne Lyse fra Norges jeger- og Fiskerforbund som presenterte menneskeskapte utfordringer for villaks.

 

Dersom det er spørsmål om seminaret eller temaene som ble tatt opp - ta gjerne kontakt med koordinator - Hordaland@fnf-nett.no