Framtiden i våre hender avd. Tromsø/Nord - det skal være hyggelig og lystbetont å leve miljøvennlig!

Årets lokallag Framtiden i våre hender ny

«Framtiden i våre hender Nord vil gjøre det lystbetont og hyggelig å leve miljøvennlig. Vi tenker livskvalitet når vi jobber med framtidsriktige løsninger"

 

Framtiden i våre hender avd.Tromsø/Nord gjør det å leve grønnere i hverdagen enklere for deg og meg- og nettopp det er så bra med denne organisajonen. De har en praktisk og folkelig tilnærming til miljøvern og fremstiller ikke det å leve miljøvennlig som et offer, men et gode!  Sjekk gjerne ut nettsida for mer info om hvordan de jobber og tips for en grønnere hverdag: http://www.fivh-nord.no/nb/ eller Facebook-sida her: https://www.facebook.com/fivh.nord/?epa=SEARCH_BOX 

 

FIVH avd Tromsø ble kåret til "Årets lokallag" i FIVH sin nasjonale kåring og det er vel fortjent for de har lyktes veldig godt med de overordnede målene FIVH sentralt har:

 

"Framtiden i våre hender jobber for etisk og miljøvennlig forbruk.  

Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.  

Vi bidrar til endring ved å spre kunnskap og finne løsninger" (https://www.framtiden.no/)

   

Jeg startet som ny koordinator i november 2018 og hadde i den anledning lyst til å kunne presentere FNF sine tilknyttede organisasjoner og deres arbeid på en uformell måte- en artikkelserie ble svaret.  Svein Gunnar Karlstrøm, leder i Framtiden i våre hender Nord, sa ja til å være første-organisasjon ut og ba meg på en kopp te og en trivelig prat i Storgata 88 (det er der de holder til!).

 

Grønn Guide til en grønnere hverdag! 

 

Fremtidsriktige løsninger er viktige for FIVH- Nord og deres arbeid med "Grønn Guide" (faktisk helt tilbake i 2009) har vært en innovativ og veldig brukervennlig ide. Guiden skal gjøre det lett for alle å finne frem til det mest miljøvennlige alternativet når det gjelder varer og tjenester. Tidligere kom den ut på papir, men nå er den tilgjengelig på FIVH-Nord sine nettsider, for eksempel kan du sjekke ut tilbudet av lokal mat i Tromsø her: http://www.fivh-nord.no/nb/gronne-tips-tromso/18-gronn-guide/tromso/273-lokal-mat.html og det jobbes med å lage en app også. Og du- vet du om noen som er skikkelig gode på applikasjonsutvikling og som også er gode på pris? Ta kontakt med Svein Gunnar for en uforpliktende prat! 

 

 

Populært bruktmarked for en grønnere handel og seminar om økologisk økonomi - aktiviteter du kan være med på i regi av FIVH-Nord!  

  

Jeg måtte derfor spørre Svein Gunnar om hva skal skje fremover i regi av FIVH-Nord- og til min glede står andre i rekka av «Seminar økologisk økonomi» for tur den 20 februar!

 

-Ove Jakobsen kommer for å holde seminar om økologisk økonomi i februar, sier Svein Gunnar. - Det er verdt å få med seg!

 

Da jeg deltok på det første seminaret innledet Jakobsen med et foredrag etterfulgt av en samtale om hva som kjennetegner et miljøvennlig samfunn. Dette gjorde vi sammen ved å bruke metoden "Sokraktisk dialog".  Resultatet ble de fire punktene som kan sees på bildet nedenfor og dette var en spennende og veldig gøy prosess å være med på (i et rom hvor veldig mange i kjente hverandre fra før!).

 

Det spennende er at Ove Jakobsen inviterer publikum med i seminaret ved å benytte ulike metoder for dialog; kafedialog- dialog om oppgitte spørsmål, refleksiv dialog- øve opp evnen til å lytte, open space- utforme spørsmål. Løsninger for på miljø og klimakrisa krever samarbeid og dette er et eksempel på hvordan vi kan finne forslag på løsninger sammen. Se Facebook-event her.  

 

Litt mer om foredragsholder Ove Jakobsen som kommer til Tromsø 20 februar: Han er professor ved Senter for økologisk økonomi og etikk (Nord Universitet) og ble nylig tildelt den prestisjetunge artikkelprisen fra forlaget Emerald Literati, for artikkelen: A conceptual framework for ecological economics based on systemic principles of life (Fritjof Capra and Ove Daniel Jakobsen, Emerald 2017). Du kan lese mer om dette her.  Og gratulerer til FIVH-Nord med en flott foredragsrekke.

 

 

Resultat av den sokratiske samtale x

Ove Jakobsen x 

Bilde: Resultatet av "den sokratiske samtale" på seminar i økologisk økonomi, til høyre Professor Ove Jakobsen. Foto: Christine Myrseth

 

 

 

 

Jeg anbefaler alle å komme på seminar den 20 februar, klokken 18.00-20-00 i Storgata 88, 3 etasje, Tromsø (Brillehuset, midt i gågata)!! 

 

 

Populært bruktmarked! Når: nesten hele året 

 

Den første lørdagen hver måned arrangerer Framtiden i våre hender, i samarbeid med Remiks, et bruktmarked som faktisk er så populært at det er venteliste på de tilgjengelige plassene i Kulturhuset (i vinterhalvåret). Heldigvis er det plass til alle i sommerhalvåret når markedet trekker utendørs. Markedet er et kjempefint tiltak i sentrum og har du lyst til å enten selge selv eller dra for å handle litt grønnere?   Sjekk ut nettsida eller Facebook til FIVH-Nord for mer informasjon. Ps. Det er gratis å ha stand!

 

En organisasjon drives frem av felles mål og det er inspirerende å jobbe på lag for natur og miljø- så da spurte jeg Svein Gunnar om FIVH-Nord sine mål fremover. Hva satses det på?

 

-Framtiden i våre hender har en folkelig profil og ønsker gjerne konkret handling, sier Svein Gunnar. -Det å fremme delingsøkonomi, sirkulær økonomi eller økologisk økonomi (som er benevnelsen som er brukt av Ove Jakobsen i seminar-rekka) er noe vi i FIVH satser på. Fordelene med delingsøkonomi og økologisk økonomi er at det både bidrar til bevisstgjøring gjennom det å byttelåne,  men også gjennom det å reparere, dele på tjenester og ikke minst, forstå kretsløpet i naturen.  

 

-Hva mer drømmer dere om å få til gjennom FIVH-Nord sitt arbeid?

 

-Folkeverkstedet- et sted du og andre kan reparere tingene for lengre varighet og kutt i forbruket, en fremtidskafe, en møteplass og et senter for bærekraft, det er en drøm og et klart mål, sier Svein Gunnar på sin trygge måte.  

 

Svein Gunnar forteller meg at folkeverkstedet, gjerne i sentrum slik at det er tilgjengelig, er noe FIVH-Nord håper å realisere og de har også samarbeidet med Turbo (Røde-Kors sin utlånssentral) om folkeverkstedet som felles visjon. Det var lenge et håp om at Tromsdalen brannstasjon kunne være lokalet for dette, men dessverre ser det nå ut til at dette ikke går igjennom. FIVH-Nord tar gjerne imot innspill til løsninger som kan bidra til at Tromsø får sitt eget folkeverksted, og hvis noen fra Klima og miljøavdelingen i kommunen leser dette eller andre ansvarlige for bydelssenteret, er de velkomne til å ta kontakt.

  

Helt til sist vil jeg spørre deg som leder av FIVH-Nord om det de fleste (som ikke er bergensere kanskje?) synes er litt vanskelig å svare på- hva er du stolt over at dere har oppnådd i FIVH avd. Tromsø/Nord?  

 

-Arbeidet med Grønn mobilitet og det at FIVH var pådrivere for den el-sykkelsatsningen vi ser i Tromsø nå, er jeg veldig stolt av at vi har fått til og vi skulle gjerne videreført dette arbeidet også. -Faktisk var jeg selv litt skeptisk til el-sykkel siden jeg alltid hadde brukt vanlig sykkel, men så viste det seg at jeg syklet mer enn før etter at jeg tok i bruk el-sykkelen. sier Svein Gunnar. Han legger til - blant annet fordi jeg ikke lot meg avskrekke av bratte bakker og lange avstander- rett og slett mer aktivitet ikke mindre! Og det er jo godt nytt for folkehelsa også.

 

Jeg vil gjerne takke Svein Gunnar Karlstrøm i Framtiden i våre hender avd. Tromsø/Nord for at han tok seg tid til å dele det viktige arbeidet han og de andre i organisasjonen gjør.

  

Vil du bli med på laget? Melde deg på epostlista for nyhetsbrev? Vil ditt firma få en tydeligere miljøprofil gjennom «Miljøfyrtårn» sertfikatet? Sjekk ut nettsida her: http://www.fivh-nord.no/nb/