Ny koordinator i FNF Troms - Christine Myrseth

Christine Myrseth

Hallo fra FNF kontoret i Tromsø! Jeg er nå inne i min andre uke som ny koordinator for FNF Troms og gleder meg til Friluftslivssamling den 22 november hvor jeg håper å treffe så mange som mulig i vårt nettverk, både tilknyttede organisasjoner og ressurspersoner! Ikke minst blir det veldig hyggelig å være med på å dele ut prisen for "Årets ildsjel 2018".

 

 

Jeg vil gjerne få benytte anledningen til å takke tidligere koordinator i FNF Troms, Eivind Høstmark Borge for den jobben han har gjort som koordinator- det gjør det både enklere for meg som ny når så mye flott arbeid allerede er utført, men også litt nervepirrende siden jeg nå må forsøke å gjøre en minst like god jobb for våre tilknyttede organisasjoner sitt arbeid for natur og friluftsliv i Troms. Jeg tar fatt på oppgaven med stor glede, og en god dose ydmykhet for all kompetanse, frivillig arbeid og entusiasme som finnes i vårt fylke.

 

Litt om meg selv; jeg er utdannet jurist og jeg skrev i den forbindelse avhandling om økosystembasert forvaltning i det marine Arktis. I bagasjen finnes det også en bachelor innen politikk, etikk og ledelse som kan komme godt med i stillingen som koordinator. Jeg har et særlig fokus på forvaltning og beskyttelse av vår sårbare arktiske natur og det presset disse områdene er under i vår tid. Jeg er heller ikke i tvil om den viktige rollen frivilligheten har for å trygge områder til glede for generasjoner også etter oss, jeg håper dere alle i nettverket ikke nøler med å ta kontakt når dere har behov for det.

 

Med beste hilsen

 

Christine Myrseth, koordinator FNF Troms.