Hvem fortjener ildsjelprisen i Troms 2018?

Bildekollage av vinnerne Troms 2015-2017

Det er igjen tid for å hedre en ildsjel som står på for friluftslivet i Troms. Kjenner du en person og/eller organisasjon som har gjort en betydelig og verdifull innsats for friluftslivet i sitt lokalmiljø? Send oss ditt forslag innen 15.oktober.

 

Utdeles for fjerde gang 

For fjerde året på rad skal en ildsjel som står på for friluftslivet i Troms hedres. Prisen ble etablert i forbindelse med Friluftslivets år i 2015 med Jan Arne Haugland fra Skånland som første vinner. I 2016 gikk prisen til Brith Sørensen fra Torsken og i fjor stakk Monica Mikalsen fra Tromsø av med topplasseringen i fylket. I kjølevannet av fylkesprisene har Sørensen vunnet den nasjonale ildsjelprisen, og Mikalsen ble finalist i årets nasjonale ildsjelkåring.  

 

Nå ønsker de fire friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms å gjøre stas på nok en viktig ildsjel for friluftslivet i fylket. Når kommunene og friluftslivets organisasjoner møtes til sin årlige friluftslivssamling i november, vil Friluftslivets ildsjelpris bli utdelt for fjerde gang. Eivind Høstmark Borge som er koordinator i FNF Troms oppfordrer folk i fylket til å foreslå kandidater.

 

Bildekollage av vinnerne Troms 2015-2017

De tre pirsvinnerne fra 2015-2017: Jan Arne Haugland, Brith Sørensen og Monica Mikalsen.

 

Ønsker forslag 

- Vi er på jakt etter personer og organisasjoner som har gjort en betydelig og verdifull innsats for friluftslivet i sitt lokalmiljø. I tillegg til å verdsette den jobben som har vært gjort ønsker vi at prisen skal være en inspirasjon til videre innsats for friluftslivet. Vi er på jakt etter gode kandidater og håper derfor mange vil være med og foreslå hvem som bør få prisen i 2018. Friluftslivets ildsjelpris vil bli utdelt hvert år fram til neste Friluftslivets år, som blir i 2025, forteller Eivind Høstmark Borge. I tillegg til FNF Troms består juryen av personer fra de fire friluftsrådene.

 

Gjør friluftslivet synlig 

- Det gjøres utrolig mye bra arbeid i mange lokalmiljø og kommuner. Ved å dele ut Friluftslivets ildsjelpris ønsker vi å synliggjøre og hedre den store, frivillige innsatsen som legges ned i hele fylket. Det er mange som bidrar med aktiviteter, tilrettelegging og naturglede, så det å finne gode kandidater blir neppe noe problem. Som tidligere år tror jeg juryen vil få en krevende jobb med å velge ut den beste kandidaten, avslutter Eivind Høstmark Borge i FNF Troms.

 

Forslag til kandidater med kort begrunnelse sendes til troms@fnf-nett.no innen 15. oktober. 

 
 

 

For mer informasjon: kontakt med FNF-koordinator Eivind Høstmark Borge (414 17 339) 

Det kan også tas kontakt med friluftsrådene: 

Nord-Troms Friluftsråd – Daglig leder Hugo Tingvoll (975 20 450)

Ishavskysten Friluftsråd – Daglig leder Tine Marie Hagelin (951 65 131)

Midt-Troms Friluftsråd – Daglig leder Tove Amundsen Fuglem (482 72 940)

Midtre Hålogaland Friluftsråd - Daglig leder Anne Margrethe Roll (905 49 676)

 
 

Friluftslivets ildsjelpris støttes av Troms fylkeskommune og Sparebank 1 Nord-Norge.