6.9.2018 - Seminaret "fornybar fremtid på lag med naturen"

Synnøve Kvamme

Torsdagkveld på Litteraturhuset var det kveldsseminar/debattmøte med tittelen "Fornybar fremtid - på lag med naturen". Bakteppe er kartleggingen Norges vassdrags- og energidirektorat arbeider med for å identifisere landets mest egnete areal for vindkraftanlegg på land. Seminaret var gratis og ble støttet av midler til Friluftslivets uke.

 

Kanskje det viktigste poenget er at det finnes gode alternativ til arealkrevende utbygging av industrianlegg i de gjenværende naturperlene våre.

Farger_FU_Logo-05121Natur- og frilulftslivsorganisasjoner på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå har engasjert seg i arbeidet med rammen. Fokuset fra organisajonene går spesielt på de dramatiske konsekvensene en utbygging av vindkraft på land vil ha i Norge. Foreløpig ser vi at mange av de 43 analyseområdene inkluderer gjenværende større naturområder med urørt preg. Slike områder har en essensiell rolle for naturmangfold, de er ryggraden i det enkle friluftslivet og har et uforløst potensialsom destinasjoner for bærekraftig naturbasert reiseliv.

 

Utfordringene med landbasert vindkraft er ikke nye, men de ca 55-60 fremmøtte fikk både en innføring i hvorfor organisasjonene engasjerer seg, eksempel på utbyggingsplaner i Nordhordland og ikke minst ble alternativ til landbasert vindkraft presentert!

 

Det siste er kanskje det viktigste poenget. Det finnes gode alternativ til arealkrevende utbygging av industrianlegg i de gjenværende naturperlene våre for å fornybaroverskuddet vårt. 

 

Alle presentasjonene finner du her:

Fornybar fremtid - noen bilder fra kvelden