Startet Friluftslivets uke 2018 på Groos

Bålsamtale Groos

Politikere fra Agder startet Friluftslivets uke sammen med natur- og friluftslivsorganisasjonene rundt bålpanna på Groos. I fokus var hvilke naturopplevelser som vi setter mest pris på og kampanjen #verdtåbevare, hva man kan gjøre for å ivareta naturområder som brukes til friluftsliv, og andre aktuelle friluftslivssaker.

1.september gikk startskuddet for Friluftslivets uke, og Forum for natur og friluftsliv Agder markerte dette med politisk bålsamtale i strandkanten på flotte Groos i Grimstad. Kai Steffen Østensen (Ap), Maiken Messel (H), Kai Olav Fredriksen (H), Rune Sævre (SV) og Erling E. Hægeland (FrP) møtte representanter for Aust-Agder Turistforening, Naturvernforbundet i Agder, NJFF Aust-Agder og Skogselskapet Agder. Samtalen dreide seg rundt hvilke naturopplevelser man setter mest pris på, hva som kan true disse opplevelsene, og viktigheten i å ta vare på naturområder for å gi mulighet til å utøve friluftsliv.

 

Friluftslivsområder som er nær der folk bor og langs sjøen ble nevnt av flere, og at aktiviteter her må informeres enda bedre om slik at flere kan komme seg ut. Men også naturopplevelser på fjellet ble trukket frem, sammen med jakt og fiske, naturens stillhet, urørt natur og ro. Utbygging, forsøpling, forurensing, klimaendringer og spredning av fremmede arter ble nevnt som noe som kan true disse naturopplevelsene.

 

Politikerne ble utfordret på hva de kan gjøre for å ivareta naturområder slik at målet om å opprettholde og helst øke dagens høye deltakelse i friluftslivs kan nås. Rune Sævre (SV) nevnte markagrenser som ett tiltak. Kai Steffen Østensen (Ap) nevnte at fylkeskommunen kan påvirke kommunene gjennom god dialog, ved å bruke regionrådene, og tydelige føringer i ved tildelinger og i samarbeidsavtaler. Kai Olav Fredriksen (H) sa at fylkeskommunen kan hjelpe små kommuner med kompetanse de selv mangler for å få på plass for eksempel klimaplan. Man kan også verne det som er viktig. Maiken Messel (H) nevnte regionale planer slik som ATP som et virkemiddel, der kommunene også er med i arbeidet, og hvor det legges føringer for arealplanene. Fylkeskommunen er også høringsinstans og gir innspill til kommuneplaner. Kai Steffen Østensen sa at fylkespolitikerne kan bli tøffere i å stille krav til kommunene. Samtidig er det viktig med midler til frivillighet. Rune Sævre utfordret organisasjonene til å bli mer aktive i politiske spørsmål. Han savner «det demokratiske trykket» fra frivillige organisasjoner og velforeninger, og at de må bruke politikerne og gjerne informere dem om det de er opptatt av.

 

Andre temaer som ble berørt var vindkraft på land, plast og forsøpling, og gummigranulat på kunstgress.