Innspill til søknad om ekspropriasjon til utvinning av kvarts på Nasafjell

Elkem AS Salten Verk søker om ekspropriasjon til utvinning av kvarts på Nasafjell. FNF Nordland og tilsluttete organisasjoner har deltatt på befaring og konsultasjoner med Nærings- og fiskeridepartementet som behandler søknaden.

Tirsdag 19. juni 2018 arrangerte Nærings- og fiskeridepartementet et formøte på Saltfjellet hotell etterfulgt av befaring på Nasafjell. På befaringen deltok flere representanter fra Naturvernforbundet og Rana Turistforening. FNF Nordland deltok med koordinator.

 

Elkem AS Salten Verk har nå hastverk med å igangsette gruvedriften og søker om ekspropriasjon. Dette var bakgrunnen for befaringen 19. juni og møtene/konsultasjonene 20. juni 2018. Departementet har gitt alle parter anledning til å komme med innspill i etterkant av befaringen med frist 15. august 2018.

Les innspillet her!

 

Nasafjell