Årsmøte

FNF Akershus avholder et årsmøte for alle de tilsluttede organisasjonene innen 15. mars. Årsmøtet har blant annet følgende oppgaver:

  • Godkjenne årsmelding
  • Godkjenne årsregnskap
  • Vedta årsplan
  • Vedta tilslutning av nye organisasjoner
  • Velge styre

Det kan også arrangeres andre fellesmøter eller samlinger ved behov.

 

 

Årsmøte i FNF Akershus 2019

fnf logo

Årsmøtet ble avholdt mandag 4. mars 2018 kl. 18:00 i DNT Oslo og Omegn sine lokaler i Storgata 3, 0155 Oslo.

 

Årsmøtet startet med foredraget "Flerkulturelt friluftsliv – inkludering og integrering i naturen" der prosjektleder Tonje Refseth fra Norsk Friluftsliv delte erfaringer om hvorfor og hvordan.

 

SAKSPAPIRER 

Innkalling og saksliste 

Vedlegg 1 - Årsmelding 2018

Vedlegg 2 - Revisjonsberetning FNF Akershus 2018

Vedlegg 3 - Regnskap 2018 

Vedlegg 4 - Budsjett 2019 (til orientering)

Vedlegg 5 - Årsplan 2019 

Vedlegg 6 - Valgkomiteens innstilling

Vedlegg 7 - Stemmeberettigede

Vedlegg 8 - Tilslutningserklæring

 

PROTOKOLL 

Protokoll årsmøte 2019 FNF Akershus

Årsmøte i FNF Akershus 2018

TNEPHHWR52

Årsmøte i FNF Akershus ble avholdt mandag 12. mars 2018, kl. 18:00 i DNT Oslo og Omegn sine lokaler i Storgata 3.

 

Årsmøtet startet med Foredraget Byutvikling, natur og friluftsliv der Landskapsarkitekt Rune Skeie reflekterer over fremtidens bynære friluftsliv.

 

 

SAKSPAPIRER 

Innkalling og saksliste  

Vedlegg 1 - Vedtekter 

Vedlegg 2 - Årsmelding 2017 

Vedlegg 3 - Revisjonsberetning 

Vedlegg 4 - Regnskap 2017 

Vedlegg 5 - Årsplan 2017   

Vedlegg 6 - Stemmeberettigede 

Vedlegg 7 - Tilslutningserklæring 

 

PROTOKOLL 

Protokoll fra årsmøtet i FNF Akershus 12. mars 2018

 

 

Årsmøte i FNF Akershus 2017

Tom og lemur

Årsmøte i FNF Akershus avholdes onsdag 15. mars 2017, kl. 18:00 i DNT Oslo og Omegn sine lokaler i Storgata 3.

 

Årsmøtet starter med foredraget Nordisk natur der den prisbelønte naturfotografen og forfatteren Tom Schandy tar oss med på en fantastisk rundreise i vill, nordisk natur.

 

 

SAKSPAPIRER 

Innkalling og saksliste 

Vedlegg 1 - Vedtekter 

Vedlegg 2 - Årsmelding 2016

Vedlegg 3 - Regnskap 2016 

Vedlegg 4 - Strategiplan 2017 - 2021

Vedlegg 5 - Årsplan 2017 

Vedlegg 6 - Stemmeberettigede 

Vedlegg 7 - Tilslutningserklæring

 

PROTOKOLL 

Protokoll årsmøte 2017 

 

Årsmøte i FNF Akershus 2016