Idèhefte fra Nordland fylkeskommune

tilflyttingprosjekt NFK

Nordland Fylkeskommune har laget et idèhefte fra prosjektet "Tilflytting og rekruttering fra utlandet".

 

I heftet er det samlet gode eksempler og erfaringer, blant annet FNF Nordlands prosjekt "Integrering gjennom friluftsliv".

Sluttrapporten er behandlet i fylkestinget nylig og det er lagt føringer for det videre arbeidet i Nordland.

Les mer om prosjektet og last ned idèheftet her!