Vipa er komen - våren er her

Mange kjenner både vipa og storspoven og ser desse som vårfuglar i syn og lyd. Dette er artar som har vore vanlege fuglar i Møre og Romsdal, men dei siste åra har dei blitt sjeldne. Me er usikker på kva tilbakegangen i bestandane skyldast. Om det er endringar i det landbruket her i landet eller forhold utanfor Norges grenser – eller kanskje begge deler?Vipe foto. Ingar Jostein Øien

Mange kjenner både vipa og storspoven og ser desse som vårfuglar i syn og lyd. Dette er artar som har vore vanlege fuglar i Møre og Romsdal, men dei siste åra har dei blitt sjeldne. Me er usikker på kva tilbakegangen i bestandane skyldast. Om det er endringar i det landbruket her i landet eller forhold utanfor Norges grenser – eller kanskje begge deler? Men det vi veit er at vipa og storspova treng hjelp i hekkinga i det moderne landbruktet. Vi har difor starta eit 3-årig samarbeidsprosjekt med Norsk Ornitologisk Forening og Møre og Romsdal Bondelag.  Hovudoppgaven er direkte tiltak for å få vellykka hekking i samarbeid med grunneigar. Dette skjer ved at Kontaktpersonene finner fram til mulige hekkelokaliteter ved egne observasjoner eller ved tips fra andre. Bonden blir kontaktet så raskt som mulig og valg av tiltak blir gjort i samarbeid med bonden. 

-          Utsatt slått. Ved påvist hekking av vipe eller storspove kan bonden få tilskudd om

-          Tildekking av reir ved gjødsling og eventuelt sette igjen et lite område rundt reiret

-          Flytting av reir ved pløying eller harving

 

Sjå også;

 

https://www.bondelaget.no/nyheter/vil-berge-vipa-og-storspoven-i-kulturlandskapet-article99720-5079.html  Vipe foto. Ingar Jostein Øien