Innspillsmøter til kystsoneplanen i Sør- og Midt-Troms

IMG_6825

Kystsoneplanen i Sør- og Midt-Troms revideres. FNF og prosjektleder inviterer til innspillsmøter for friluftsliv og fritidsfiske.

 

Møtene avholdes i Harstad 3. mai kl 20:00 på rådhuset og på Finnsnes 8. mai kl 18:00 på rådhuset.

 

Det er ønskelig med innspill fra organisasjonene om viktige friluftsområder, fiskeplasser, utfordringer m.m.

 

Kystsoneplanen for Midt- og Sør-Troms ble vedtatt i slutten av 2015. Nå er planen klar for en revisjon. For å sikre best mulig medvirkning er det inndelt fire innspillsgrupper som omhandler følgende tema: havbruk, fiskeri, reiseliv og friluftsliv (inkl. fritidsfiske).

 

Innspillsmøtene for friluftsliv og fritidsfiske avholdes:

 

HARSTAD –  3. mai, kl. 20:00, i kantina på rådhuset 

FINNSNES – 8. mai, kl. 18:00, i kommunestyresalen på rådhuset  

Kaffe og enkel servering.

 

IMG_4940

 

Agenda:  

Prosjektleder Inger Andreassen vil informere om planarbeidet og hvordan friluftslivsverdier og friluftsområder kan ivaretas i kystsoneplanen. Det er også ønskelig med innspill fra organisasjonene om viktige friluftsområder, fiskeområder, utfordringer osv som bør hensyntas i planen. Dette kan være aktuelt for elveeierlag, turlag, jeger- og fiskeforeninger, padleklubber, kystlag, naturvernforbund og en lang rekke andre organisasjoner som benytter kystsonen på land eller vann.

 

DSCN0177-002

 

Les mer om kystsoneplanen her, og/eller ta kontakt med undertegnede.

 

Prosjektleder har vært i kontakt med FNF for å forsøke å nå ut til flest mulig organisasjoner. Møtet er en fin måte å kunne påvirke tidlig i prosessen og å bidra til å styrke sine interesser.

 

Påmeldling kan sendes til troms@fnf-nett.no.  

 

Ta kontakt om dere har spørsmål (tlf 4141 7339). Spre gjerne invitasjonen videre til aktuelle personer i deres nettverk.

 

Velkommen!