Tilsluttede organisasjoner

FNF Trøndelag består av 18 organisasjoner med forskjellige aktiviteter, men de har en sak felles: De er på en eller annen måte glade i naturen. Vi har organisasjoner som bedriver ulike typer av friluftsliv i fylkets natur, organisasjoner som er opptatt av forskjellige organismer og som arbeider med å bevare naturen. De fleste organisasjonene er fylkes- eller regionlag under landsdekkende organisasjoner.

 

 

4H Trøndelag

4H er en partipolitisk og livssynsnøytral barne- og ungdomsorganisasjon med et stort antall klubber i Sør-Trøndelag. Formålet til 4H er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. 4H er en medlemsstyrt organisasjon hvor medlemmene selv bestemmer hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om. Aktivitetene finner du i kalenderen på forsiden, eller via nasjonal aktivitetskalender og Facebook.

 

Framtiden i Våre hender Trondheim

Framtiden i våre hender (FiVH) arbeider for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk, og en rettferdig fordeling av jordas ressurser. FiVH arbeider for at myndigheter og næringsliv legger til rette slik at du kan gjøre grønne og etiske valg i hverdagen. Se arrangementsoversikt på Facebook

 

Naturvernforbundene i Trøndelag

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. Naturvernforbundet bygger en stor del av sin virksomhet på frivillige som gjør en ideell innsats i fylkes- og lokallag. De arrangerer også noen turer hvert år til truede naturområder. Se aktivitetskalender og Facebook.

 

Norges Jeger- og Fiskerforbund - Sør-Trøndelag

Norges Jeger- og Fiskerforbund - Nord-Trøndelag

Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) har til formål er å arbeide for de norske jakt- og fiskeinteressene, slik at utøvelsen bidrar til god livskvalitet og helse i befolkningen. NJFF arbeider med rekruttering, opplæring og ivaretakelse av jegeres og fiskeres interesser. Sjekk ut Facebooksidene her og her for mer info .

 

 

Norsk Botanisk Forening, Trøndelagsavdelinga

Norsk Botanisk Forening er foreningen for planteinteresserte i Norge. Den samler både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfotbotanikere og andre med interesse for norsk flora. Det arrangeres ekskursjoner og turer i den grønne årstida, og møter med lysbildeforedrag i vinterhalvåret. Se møteprogram og ekskursjonsprogram, samt Facebook.

 

Nord-Trøndelag Røde Kors

Hjelpekorpset til NT Røde Kors er fylkets største frivillige aktør innen den norske redningstjenesten. Foreningen og lokallagene legger hvert år ned en gedigen innsats i søk, redning og førstehjelp til fjells, samt opplæring innen disse temaene. Se facebooksiden for mer info.

 

Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Trøndelag

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. En viktig del av vårt arbeid har vært å være bindeledd mellom fugleinteresserte over hele landet. Bevaring av fugleartene og deres leveområder er sentralt i foreningens arbeid. I fylkesavdelingen og lokallagene er det stor aktivitet, med møter og turer. Se Facebook for mer info..

 

 

Syklistenes Landsforening i Trondheim

Syklistenes Landsforening (SLF) er organisasjonen for hverdagsykling og arbeider for at folk skal se på sykkelen som løsningen i hverdagen. Som framkomstmiddel til jobb, i hverdagen ellers og som kilde til opplevelser og bedre helse. SLF arbeider med politisk påvirkning overfor storting, regjering og lokalpolitikere og overfor forvaltningen. De samarbeider med en rekke andre frivillige organisasjoner. Som eneste aktive lokallag i Trøndelag uttaler de seg også tidvis om saker i øvrige deler av fylket. Se aktiviteter under Aktuelt og Aksjoner, samt Facebook.

 

Trøndelags krets av Norges Speiderforbund

Norges speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon som består av cirka 20 000 medlemmer. Speiding på verdensbasis har ca 38 millioner medlemmer. I Norge er vi organisert i rundt 500 lokale speidergrupper fordelt på kretser og korps. Norges speiderforbund er et av to speiderforbund i Norge. Formålet med speiding er å utvikle selvstendighet og ansvarsbevissthet hos barn, unge og voksne og friluftsliv er en av rammene vi bruker. Se aktivitetskalender.

 

 

Trondhjems Turistforening

Trondhjems Turistforening (TT) er Midt-Norges største friluftsorganisasjon og arrangerer turer for personer i alle aldre. Foreningens hovedområde er Trollheimen og Sylan. TT driver mange turisthytter, noen av disse er betjente. Årlig har disse hyttene besøk av titusener av fjellvandrere. Se aktivitetskalender og Facebook.

 

Nord-Trøndelag Turistforening

Stor friluftsorganisasjon med nedslagsfelt i norddelen av Trøndelag. Foreningen drifter mange turisthytter og milevis med rødmerkede stier i fylket. Se aktivitetskalender og facebookside for mer informasjon.

 

Trondheim Turmarsjforening

Trondheim Turmarsjforening har som formål å fremme Turmarsj og Folkesport i Trondheimsområdet. Foreningen er tilsluttet Internationaler Volksportverband (IVV) gjennom Norges Turmarsjforbund (NTF). Trondheim Turmarsjforening arrangerer turer gjennom hele året for medlemmene. Se aktivitetskalender, samt flere aktiviteter menyen til venstre på deres nettsider.

 

Nord-Trøndelag Orienteringskrets 

Foreningen er fylkesleddet til en rekke orienteringslag i norddelen av Trøndelag. Se facebookside for mer info.

 

Trondhjems Kajakklubb

Trondhjems Kajakklubb har som formål å være et samlingspunkt i Trondheimsområdet for friluftsinteresserte kajakkpadlere. Trondhjems Kajakklubb skal ha et miljø for trygge padle- og naturopplevelser i et godt sosialt miljø. Klubben skal være attraktiv både for erfarne padlere og nybegynnere, enten man padler ofte eller sjeldent. Se aktivitetsoversikt og Facebook.

 

Hageselskapet i Nord-Trøndelag

Jobber for å spre bærekraftig hageglede i norddelen av Trøndelag. Se facebookside for mer info.

 

Bioveier i Byen

Forening for urbant biologisk mangfold. Lurer du på hvordan du kan bidra til å gjøre din del av byen litt mer økologisk bærekraftig og naturvennlig må du sjekke ut arbeidet de gjør. Se også facebooksiden for mer informasjon.

 

 

Observatørstatus: Trondheimsregionens Friluftsråd (og Facebook)

 

Vil du følge med på aktuelle natur- og friluftsaktiviteter i hele Trøndelag? Eller har du aktiviteter du vil reklamere for? Da kan du bli med i denne gruppen på Facebook.

 

FNF og våre organisasjoner samarbeider også hvert år med mange andre om å organisere Friluftslivets Uke (se også Facebook).